Aktualne

 1. „Remont pomieszczeń w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 oraz Żwirki i Wigury 101″
  Numer postępowania: 120/12/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 597819-N-2019.
  Termin składania ofert: 30.09.2019 r. godz 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiar część 1
  Przedmiar część 2
  STWiOR
  Formularz
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 2. „Dostawę i instalację wysokorozdzielczego mikroskopu sił atomowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/14/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 173-421761.
  Termin składania ofert: 09.10.2019 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  ID postępowania
  Klucz publiczny
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
 3. „Dostawa głowicy laserowej przeznaczonej do pompowania oscylatora tytanowo szafirowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/11/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 593728-N-2019.
  Termin składania ofert: 17.09.2019 r. godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 4. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/9/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 104-251468.
  Termin składania ofert: 02.07.2019 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  ID postępowania
  Klucz publiczny
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 5. „Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/7/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 078-185304.
  Termin składania ofert: 21.05.2019 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  ID postępowania
  Klucz Publiczny
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 6. „Remont pomieszczeń w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1”
  Numer postępowania: 120/8/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 532210-N-2019.
  Termin składania ofert: 15.04.2019 r. godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  STWiOR
  Przedmiar część 1
  Przedmiar część 2
  Przedmiar część 3
  Przedmiar część 4
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 7. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/6/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 060-138205.
  Termin składania ofert: 25.04.2019 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  ID postępowania
  Klucz Publiczny
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 8. „Usługa ochrony osób i mienia w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/5/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 057-131773.
  Termin składania ofert: 02.04.2019 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie DUUE
  Ogłoszenie usługa
  ID postępowania
  Klucz Publiczny
  Wzór umowy
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 9. „Dostawa komory rękawicowej wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/3/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 524759-N-2018.
  Termin składania ofert: 21.03.2019 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 10. „Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii oraz Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/1/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 036-080451.
  Termin składania ofert: 22.03.2019 r. godz 11:45
  SIWZ
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  ID postępowania
  Klucz Publiczny
  Pytanie
  Pytanie 2
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 11. „Dostawa wielokanałowego potencjostatu – galwanostatu ze wzmacniaczem prądowym dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/2/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 505144-N-2019.
  Termin składania ofert: 31.01.2019 r. godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 12. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/23/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2018/S 242-552389.
  Termin składania ofert: 22.01.2019 r. godz 11:45
  Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  ID postępowania
  Klucz Publiczny
  Zmiana SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 13. „Dostawa aparatury badawczej: drukarka 3d w technologii SLS, drukarka 3d w technologii DLP, drukarka 3d w technologii FDM, farma drukarek 3d w technologii FDM dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/21/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2018/S 235-536919.
  Sprostowanie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 003-003290.
  Sprostowanie 2 zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 022-047934.
  Termin składania ofert: 18.01.2019 r. godz 11:45
  Termin składania ofert: 31.01.2019 r. godz 11:45

  Termin składania ofert: 22.02.2019 r. godz 11:45
  Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
  SIWZ
  Ogłoszenie
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  ID postępowania
  Klucz Publiczny
  Pytanie
  Zmiana SIWZ
  Sprostowanie
  Zmiana SIWZ 2
  Sprostowanie 2
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 14. „Dostawa laserowego analizatora kształtu i rozmiaru ziaren z wyposażeniem – część 1 oraz autoklawu z wyposażeniem – część 2 dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/22/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 649019-N-2018.
  Termin składania ofert: 27.11.2018 r. godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Pytanie 2
  Pytanie 3
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 15. „Remont pomieszczeń w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 oraz Żwirki i Wigury 101”
  Numer postępowania: 120/20/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 633097-N-2018.
  Termin składania ofert: 22.10.2018 r. godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  STWiOR
  Przedmiar część 1
  Przedmiar część 2
  Przedmiar część 3
  Przedmiar część 4
  Przedmiar część 5
  Przedmiar część 6
  Przedmiar część 7
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 16. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/19/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2018/S 164-374031.
  Termin składania ofert: 02.10.2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 17. „Dostawa wyposażenia laboratorium biochemii i biologii molekularnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/17/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 605283-N-2018.
  Termin składania ofert: 28.08.2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 18. „Dostawa aparatu do preparatywnej wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/16/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 601546-N-2018.
  Termin składania ofert: 21.08.2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 19. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/15/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2018/S 146-333836.
  Termin składania ofert: 04.09.2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 20. „Dostawa spektrometru dichroizmu kołowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/12/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 592595-N-2018.
  Termin składania ofert: 31.07.2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 21. „Dostawa chromatografu cieczowego z recyklingiem fazy ruchomej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/14/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 581095-N-2018.
  Termin składania ofert: 10.07.2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Unieważnienie
 22. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/13/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2018/S 113-256559.
  Termin składania ofert: 20.07. 2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  Wybór
 23. „Dostawa potencjostatu/galwanostatu z modułem FRA dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/11/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 552070-N-2018.
  Termin składania ofert: 08.05. 2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 24. „Dostawa urządzenia do pomiarów elektrochemicznych z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/10/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 544699-N-2018.
  Termin składania ofert: 24.04. 2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 25. „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1″
  Numer postępowania: 120/5/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 544742-N-2018.
  Termin składania ofert: 26.04.2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 26. Dostawa urządzenia do magnetotermii (Magnetic Hyperthermia) dla Wydziału Chemii UW.
  Numer postępowania: 120/9/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 538349-N-2018.
  Termin składania ofert: 10.04.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 27. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2018/S 054-119089
  Numer postępowania: 120/7/2018
  Termin składania ofert: 24.04. 2018 godz. 11:45
  SIWZ
  Zmiana SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 28. Dostawa liofilizatora laboratoryjnego z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Numer postępowania: 120/6/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 531430-N-2018.
  Termin składania ofert: 27.03.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 29. Dostawa stałomagnesowego spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) dla Wydziału Chemii UW.
  Numer postępowania: 120/8/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 531454-N-2018.
  Termin składania ofert: 27.03.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 30. Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Numer postępowania: 120/2/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 515482-N-2018.
  Termin składania ofert: 21.02.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  STWiOR
  Przedmiar część 1
  Przedmiar część 2
  Przedmiar część 3
  Przedmiar część 4
  Przedmiar część 5
  Przedmiar część 6
  Przedmiar część 7
  Przedmiar część 8
  Przedmiar część 9
  Przedmiar część 10
  Przedmiar część 11
  Przedmiar część 12
  Informacja z otwarcia ofert
  „Oświadczenie – grupa kapitałowa”
  Wybór
 31. Dostawa mikrowagi kwarcowej z detekcją rozpraszania (dyssypacji) energii wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Numer postępowania: 120/3/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 513160-N-2018.
  Termin składania ofert: 13.02.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 32. Dostawa urządzenia do magnetotermii (Magnetic Hyperthermia) dla Wydziału Chemii UW.
  Numer postępowania: 120/4/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 512183-N-2018.
  Termin składania ofert: 21.02.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Unieważnienie
 33. Dostawa dwukanałowego przyrządu SPR (rezonansu plazmonów powierzchniowych) dla Wydziału Chemii UW.
  Numer postępowania: 120/1/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 507728-N-2018.
  Termin składania ofert: 30.01.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 34. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Numer postępowania: 120/17/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2017/S 249-524986.
  Termin składania ofert: 06.02.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
  Unieważnienie
  Ponowny wybór
 35. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Numer postępowania: 120/16/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2017/S 237-492007.
  Termin składania ofert: 16.01.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór