Aktualne

  1. Dostawa dwukanałowego przyrządu SPR (rezonansu plazmonów powierzchniowych) dla Wydziału Chemii UW.
   Numer postępowania: 120/1/2018
   Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 507728-N-2018.
   Termin składania ofert: 30.01.2018 godz 11:45
   SIWZ
   Ogłoszenie

 

  1. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
   Numer postępowania: 120/17/2017
   Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2017/S 249-524986.
   Termin składania ofert: 06.02.2018 godz 11:45
   SIWZ
   Ogłoszenie
   Załącznik nr 1
   Załącznik nr 2

 

 1. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Numer postępowania: 120/16/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2017/S 237-492007.
  Termin składania ofert: 16.01.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej