Aktualne

 1. „Dostawa zestawu szybkiej kamery optycznej do pomiaru absorpcji przejściowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/3/2020
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 534325-N-2020.
  Termin składania ofert: 08.05.2020 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 2. „Dostawa sondy NMR dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/1/2020
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 513018-N-2020.
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP pod numerem: 540046373-N-2020 z dnia 13.03.2020 r.
  Termin składania ofert: 03.03.2020 r. godz. 11:45
  Termin składania ofert: 17.03.2020 r. godz. 11:45
  Termin składania ofert: 31.03.2020 r. godz. 11:45

  Ogłoszenie
  SIWZ
  Pytanie
  Pytanie 2
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 3. „Usługa naprawy oraz zwiększenia zakresu pomiarowego spektrometru (UV-VIS-NIR) femtosekundowej dynamiki przejść wibronowych, dynamiki molekularnej, dynamiki wzbudzeń oraz transportu nośników w fazie skondensowanej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”      
  Numer postępowania: 120/22/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 635286-N-2019.
  Termin składania ofert: 18.12.2019 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
 4. „Dostawa mebli laboratoryjnych stanowiących wyposażenie laboratorium biochemii i biologii molekularnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/21/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 630290-N-2019.
  Termin składania ofert: 10.12.2019 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Załącznik nr 1
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 5. „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz nośników magnetycznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/15/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 230-563816.
  Termin składania ofert: 30.12.2019 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  ID postępowania
  Klucz publiczny
  Załącznik nr 1
  Pytanie
  Pytanie 2
  Załącznik nr 1 (po zmianach)
  Pytanie 3
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 6. „Dostawę chromatografu jonowego z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/20/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 626834-N-2019.
  Termin składania ofert: 03.12.2019 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 7. „Dostawę różnicowego kalorymetru skaningowego DSC z oprogramowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/19/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 623407-N-2019.
  Termin składania ofert: 26.11.2019 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 8. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/13/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 213-522075.
  Termin składania ofert: 05.12.2019 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  ID postępowania
  Klucz publiczny
  Załącznik nr 1
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 9. „Dostawa zestawu do pomiarów przewodnictwa elektrycznego cienkich warstw materiałów nieorganicznych w warunkach środowiskowych i depozycji miniaturowych kontaktów elektrycznych na podłożach płaskich dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/17/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 618188-N-2019.
  Termin składania ofert: 15.11.2019 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 10. „Wykonanie naprawy 2 dyfraktometrów rentgenowskich: Bruker Nanostar i Bruker D8 GADDS dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/18/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 616340-N-2019.
  Termin składania ofert: 05.11.2019 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 11. „Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/16/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 612825-N-2019.
  Termin składania ofert: 31.10.2019 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Załącznik nr 1
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 12. „Remont pomieszczeń w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 oraz Żwirki i Wigury 101″
  Numer postępowania: 120/12/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 597819-N-2019.
  Termin składania ofert: 30.09.2019 r. godz 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiar część 1
  Przedmiar część 2
  STWiOR
  Formularz
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 13. „Dostawę i instalację wysokorozdzielczego mikroskopu sił atomowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/14/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 173-421761.
  Termin składania ofert: 09.10.2019 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  ID postępowania
  Klucz publiczny
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 14. „Dostawa głowicy laserowej przeznaczonej do pompowania oscylatora tytanowo szafirowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/11/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 593728-N-2019.
  Termin składania ofert: 17.09.2019 r. godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 15. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/9/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 104-251468.
  Termin składania ofert: 02.07.2019 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  ID postępowania
  Klucz publiczny
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 16. „Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/7/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 078-185304.
  Termin składania ofert: 21.05.2019 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  ID postępowania
  Klucz Publiczny
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 17. „Remont pomieszczeń w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1”
  Numer postępowania: 120/8/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 532210-N-2019.
  Termin składania ofert: 15.04.2019 r. godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  STWiOR
  Przedmiar część 1
  Przedmiar część 2
  Przedmiar część 3
  Przedmiar część 4
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 18. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/6/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 060-138205.
  Termin składania ofert: 25.04.2019 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  ID postępowania
  Klucz Publiczny
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 19. „Usługa ochrony osób i mienia w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/5/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 057-131773.
  Termin składania ofert: 02.04.2019 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie DUUE
  Ogłoszenie usługa
  ID postępowania
  Klucz Publiczny
  Wzór umowy
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 20. „Dostawa komory rękawicowej wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/3/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 524759-N-2018.
  Termin składania ofert: 21.03.2019 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 21. „Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii oraz Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/1/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 036-080451.
  Termin składania ofert: 22.03.2019 r. godz 11:45
  SIWZ
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  ID postępowania
  Klucz Publiczny
  Pytanie
  Pytanie 2
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 22. „Dostawa wielokanałowego potencjostatu – galwanostatu ze wzmacniaczem prądowym dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/2/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 505144-N-2019.
  Termin składania ofert: 31.01.2019 r. godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 23. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/23/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2018/S 242-552389.
  Termin składania ofert: 22.01.2019 r. godz 11:45
  Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  ID postępowania
  Klucz Publiczny
  Zmiana SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 24. „Dostawa aparatury badawczej: drukarka 3d w technologii SLS, drukarka 3d w technologii DLP, drukarka 3d w technologii FDM, farma drukarek 3d w technologii FDM dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/21/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2018/S 235-536919.
  Sprostowanie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 003-003290.
  Sprostowanie 2 zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 022-047934.
  Termin składania ofert: 18.01.2019 r. godz 11:45
  Termin składania ofert: 31.01.2019 r. godz 11:45

  Termin składania ofert: 22.02.2019 r. godz 11:45
  Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
  SIWZ
  Ogłoszenie
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  ID postępowania
  Klucz Publiczny
  Pytanie
  Zmiana SIWZ
  Sprostowanie
  Zmiana SIWZ 2
  Sprostowanie 2
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 25. „Dostawa laserowego analizatora kształtu i rozmiaru ziaren z wyposażeniem – część 1 oraz autoklawu z wyposażeniem – część 2 dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/22/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 649019-N-2018.
  Termin składania ofert: 27.11.2018 r. godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Pytanie 2
  Pytanie 3
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 26. „Remont pomieszczeń w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 oraz Żwirki i Wigury 101”
  Numer postępowania: 120/20/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 633097-N-2018.
  Termin składania ofert: 22.10.2018 r. godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  STWiOR
  Przedmiar część 1
  Przedmiar część 2
  Przedmiar część 3
  Przedmiar część 4
  Przedmiar część 5
  Przedmiar część 6
  Przedmiar część 7
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 27. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/19/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2018/S 164-374031.
  Termin składania ofert: 02.10.2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 28. „Dostawa wyposażenia laboratorium biochemii i biologii molekularnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/17/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 605283-N-2018.
  Termin składania ofert: 28.08.2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 29. „Dostawa aparatu do preparatywnej wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/16/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 601546-N-2018.
  Termin składania ofert: 21.08.2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 30. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/15/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2018/S 146-333836.
  Termin składania ofert: 04.09.2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 31. „Dostawa spektrometru dichroizmu kołowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/12/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 592595-N-2018.
  Termin składania ofert: 31.07.2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 32. „Dostawa chromatografu cieczowego z recyklingiem fazy ruchomej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/14/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 581095-N-2018.
  Termin składania ofert: 10.07.2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Unieważnienie
 33. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/13/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2018/S 113-256559.
  Termin składania ofert: 20.07. 2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  JEDZ (pdf) JEDZ (xml)
  Wybór
 34. „Dostawa potencjostatu/galwanostatu z modułem FRA dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/11/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 552070-N-2018.
  Termin składania ofert: 08.05. 2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 35. „Dostawa urządzenia do pomiarów elektrochemicznych z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/10/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 544699-N-2018.
  Termin składania ofert: 24.04. 2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 36. „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1″
  Numer postępowania: 120/5/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 544742-N-2018.
  Termin składania ofert: 26.04.2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 37. Dostawa urządzenia do magnetotermii (Magnetic Hyperthermia) dla Wydziału Chemii UW.
  Numer postępowania: 120/9/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 538349-N-2018.
  Termin składania ofert: 10.04.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 38. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2018/S 054-119089
  Numer postępowania: 120/7/2018
  Termin składania ofert: 24.04. 2018 godz. 11:45
  SIWZ
  Zmiana SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 39. Dostawa liofilizatora laboratoryjnego z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Numer postępowania: 120/6/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 531430-N-2018.
  Termin składania ofert: 27.03.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 40. Dostawa stałomagnesowego spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) dla Wydziału Chemii UW.
  Numer postępowania: 120/8/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 531454-N-2018.
  Termin składania ofert: 27.03.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 41. Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Numer postępowania: 120/2/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 515482-N-2018.
  Termin składania ofert: 21.02.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  STWiOR
  Przedmiar część 1
  Przedmiar część 2
  Przedmiar część 3
  Przedmiar część 4
  Przedmiar część 5
  Przedmiar część 6
  Przedmiar część 7
  Przedmiar część 8
  Przedmiar część 9
  Przedmiar część 10
  Przedmiar część 11
  Przedmiar część 12
  Informacja z otwarcia ofert
  „Oświadczenie – grupa kapitałowa”
  Wybór
 42. Dostawa mikrowagi kwarcowej z detekcją rozpraszania (dyssypacji) energii wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Numer postępowania: 120/3/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 513160-N-2018.
  Termin składania ofert: 13.02.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 43. Dostawa urządzenia do magnetotermii (Magnetic Hyperthermia) dla Wydziału Chemii UW.
  Numer postępowania: 120/4/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 512183-N-2018.
  Termin składania ofert: 21.02.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Unieważnienie
 44. Dostawa dwukanałowego przyrządu SPR (rezonansu plazmonów powierzchniowych) dla Wydziału Chemii UW.
  Numer postępowania: 120/1/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 507728-N-2018.
  Termin składania ofert: 30.01.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 45. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Numer postępowania: 120/17/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2017/S 249-524986.
  Termin składania ofert: 06.02.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
  Unieważnienie
  Ponowny wybór
 46. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Numer postępowania: 120/16/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2017/S 237-492007.
  Termin składania ofert: 16.01.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór