Aktualne

 1. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Numer postępowania: 120/13/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2017/S 158-326933.
  Termin składania ofert: 27.09.2017 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik Nr 1 – Specyfikacja techniczna
  Załącznik Nr 1 – Specyfikacja techniczna w wersji edytowalnej
  Załącznik Nr 2 – Wykaz certyfikatów
  Formularz oferty i JEDZ w wersji edytowalnej
  Zmiany w SIWZ
 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji laboratoriów: 226R, 227R, 228R, 229R, oraz remont pomieszczeń: 211, 265 i Dziekanatu Studenckiego w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 i Żwirki i Wigury 101.
  Numer postępowania: 120/10/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 560601-N-2017.
  Termin składania ofert: 16.08.2017 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
  Część 1: Przedmiar
  Część 2: Przedmiar
  Część 3: Przedmiar
  Część 4: Przedmiar
  STWiOR
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert Oświadczenie do grupy kapitałowej
  Wybór ofert
 3. Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację intensywnego źródła promieniowania rentgenowskiego typu ‘microfocus’ do dyfraktometru niskokątowego (kompatybilnego z urządzeniem Bruker Nanostar).
  Numer postępowania: 120/9/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 556937-N-2017.
  Termin składania ofert: 17.08.2017 29.08.2017 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie 1
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Pytanie 2
  Informacja z otwarcia ofert Oświadczenie do grupy kapitałowej
 4. Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów oraz nośników magnetycznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Numer postępowania: 120/2/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 544944-N-2017.
  Termin składania ofert: 18.07.2017 21.07.2017 godz. 11:45
  SIWZ
  Załącznik Nr 1
  Załącznik Nr 1 w wersji edytowalnej
  Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
  Ogłoszenie
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Pytanie
  Załącznik Nr 1 po zmianach
  Załącznik Nr 1 po zmianach w wersji edytowalnej
  Informacja z otwarcia ofert Oświadczenie do grupy kapitałowej
  Wybór ofert