Prof. dr hab. Rafał Siciński

Zdjęcie dziakana ds. naukowych i współpracy zagranicznejJest związany zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim od 1973 roku. Tu studiował, obronił doktorat (1979) i uzyskał stopień doktora habilitowanego (1995) oraz tytuł profesora (2010). Swoją pracę badawczą realizował w ścisłej współpracy z grupą prof. Hectora F. DeLuca w Wydziale Biochemii Uniwersytetu Wisconsin-Madison (USA), najpierw na licznych stażach po-doktorskich, a następnie podczas wielokrotnych pobytów w Madison jako profesor wizytujący. W sumie, podczas trwającej do dnia dzisiejszego współpracy z tą amerykańską uczelnią, spędził w Madison ponad 8 lat. Współpracuje też z chemikami hiszpańskimi, profesorami Antonio Mouriño (University of Santiago de Compostela) i Miguelem Maestro (University of A Coruña), a także z prof. Dalią Somjen (Tel-Aviv University, Izrael) i prof. Miroslavem Strnadem (Palacký  University, Czechy).

W latach 2006-2015 sprawował funkcję kierownika Studium Doktoranckiego. W kadencji 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana ds. rozwoju i współpracy z zagranicą; funkcję tę objął ponownie w 2015 roku.

Jego główne zainteresowania naukowe to projektowanie i synteza związków steroidowych, głównie witamin grupy D, o zmodyfikowanej czynności biologicznej. Zajmuje się badaniem zależności struktura-aktywność tych związków, wykorzystując w swych pracach analizę konformacyjną, modelowanie molekularne oraz eksperymenty dokowania do białek receptorowych.

W kadencji 2016-2020 pełni funkcję prodziekana ds. naukowych i współpracy z zagranicą. Głównym celem stawianym na obecną kadencję to rozszerzenie i zintensyfikowanie współpracy Wydziału z wiodącymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Zainteresowania: nurkowanie, wędkarstwo.