BHP

Pracownicy

  • mgr Grzegorz Nowicki – Wydziałowy Specjalista d.s. BHP
    pok. nr 14, tel. 55 26227, e-mail: gnowicki@chem.uw.edu.pl

 

Informator COVID-19 – ogólne wytyczne dla pracowników, doktorantów i studentów

Procedura postępowania w przypadku pojawienia się objawów (gorączka, kaszel, duszności) dających podejrzenie o zakażeniu COVID-19 u osób przebywających w obiekcie UW

Rekomendowana ilość studentów w salach dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

Regulaminy

Akty prawne