Ochrona danych osobowych

Za wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO odpowiadać będą na Uniwersytecie Warszawskim: Inspektor Ochrony Danych (IOD), kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy jednostek administracji centralnej, lokalni pełnomocnicy ds. ochrony danych osobowych. Szczegółowy zakres ich zadań i obowiązków został określony w załącznikach do Zarządzenia nr 51 Rektora UW.

Zarządzenie dostępne jest w Monitorze UW. Załączniki do zarządzenia są dostępne na:

W celu ułatwienia pracownikom Uniwersytetu wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO, przygotowane zostały materiały informacyjne:

  • „GDPR na Uniwersytecie Warszawskim” – przewodnik zawierający kompleksowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych na Uniwersytecie;
  • „Lista kontrolna. Czy jesteś gotowy na RODO?” – narzędzie pozwalające sprawdzić, w jakich obszarach jednostka organizacyjna jest przygotowana na stosowanie przepisów wynikających z RODO, a w jakich obszarach powinny zostać wprowadzone zmiany;
  • „Ochrona danych osobowych w praktyce Uniwersytetu Warszawskiego – pytania i odpowiedzi” – opis sytuacji, w których pracownicy najczęściej spotykają się z kwestiami związanymi z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych.

Materiały informacyjne są dostępne w załączeniu oraz na stronie http://odo.uw.edu.pl.

Pytania i wątpliwości związane z ochroną danych osobowych należy kierować do Dominika Ferenca – ABI (abi@uw.edu.pl).