Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2018/2019

16 października 2019
13 listopada 2019
11 grudnia 2019
22 stycznia 2020
26 lutego 2020
18 marca 2020
22 kwietnia 2020
20 maja 2020
30 czerwca 2020
9 września 2020