Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2020/2021

14 października 2020 r.
4 listopada 2020 r.
9 grudnia 2020 r.
13 stycznia 2021 r.
24 lutego 2021 r.
24 marca 2021 r.
28 kwietnia 2021 r.
26 maja 2021 r.
23 czerwca 2021 r.
8 września 2021 r.