Skład Rady Wydziału

PRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w kadencji 2020-2024:

 1. prof. dr hab. Tomasz Bauer
 2. dr hab. Magdalena Biesaga
 3. prof. dr hab. Renata Bilewicz
 4. prof. dr hab. Ewa Bulska
 5. dr hab. Michał Bystrzejewski, prof. ucz.
 6. prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński
 7. prof. dr hab. Michał Cyrański
 8. prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki
 9. dr hab. Piotr Garbacz
 10. dr hab. Wojciech Hyk
 11. dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka, prof. ucz.
 12. dr hab. Rafał Jurczakowski, prof. ucz.
 13. dr hab. Tatiana Korona. prof. ucz.
 14. prof. dr hab. Wiktor Koźmiński
 15. prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga
 16. prof. dr hab. Paweł Krysiński
 17. prof. dr hab. Andrzej Kudelski
 18. prof. dr hab. Paweł Kulesza
 19. dr hab. Adam Lewera, prof. ucz.
 20. prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko
 21. prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk
 22. dr hab. Elżbieta Megiel
 23. prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk
 24. prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
 25. dr hab. Agnieszka Więckowska
 26. prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik
 27. prof. dr hab. Robert Moszyński
 28. dr hab. Łukasz Tymecki
 29. prof. dr hab. Marek Orlik
 30. dr hab. Barbara Pałys, prof. ucz.
 31. dr hab. Piotr Piątek
 32. dr hab. Ewa Poboży
 33. dr hab. Zbigniew Rogulski
 34. prof. dr hab. Sławomir Sęk
 35. prof. dr hab. Zbigniew Stojek
 36. prof. dr hab. Magdalena Skompska
 37. dr hab. Barbara Wagner

PRZEDSTAWICIELE INNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w kadencji 2020-2024:

 1. dr Michał Dobrowolski
 2. dr Agnieszka Krogul-Sobczak
 3. dr Joanna Jankowska
 4. dr Michał Nowakowski
 5. dr Katarzyna Pałka
 6. dr Katarzyna Sęktas
 7. dr Sylwia Żołądek
 8. dr Elżbieta Winnicka
 9. dr Anna Zawadzka

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI w kadencji 2020-2024:

 1. mgr Marzena Cieślak
 2. Bogumiła Łyziak
 3. mgr Iwona Szulińska

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW:

 1. mgr Łukasz Cheda
 2. mgr Damian Połomski

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW:

 1. Rafał Chojnacki
 2. Agnieszka Czajkowska
 3. Oskar Świątek
 4. Michał Żebrowski
 5. Patrycja Żukowska