2018

2018

  • Radwańska A.: Jak pomóc dziecku z dysleksją: poradnik dla rodziców i nauczycieli.  Wydawnictwo Difin, 2017 (2 egz.); dział tematyczny: XXXVI-86 i XXXVi-87 (pomieszczenie służbowe)
  • Jaczewski A.: Seksualność dzieci i młodzieży: pół wieku badan i refleksji. Wydawnictwo Difin, 2014 (2 egz.); dział tematyczny: XXXVI-88 i XXXVi-89 (pomieszczenie służbowe)
  • Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym: jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież ? Red. D. Borecka-Biernat. Wydawnictwo Difin, 2010 (2 egz.); dział tematyczny: XXXVI-90 i XXXVi-91 (pomieszczenie służbowe)
  • Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wyd. 2. Pod red. B. de Barbaro. WUJ, 1999 (2 egz.); dział tematyczny: XXXVI-92 I XXXVI-93 (pomieszczenie służbowe)
  • Fornalik I.: Dojrzewanie, miłość, seks: poradnik dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wyd. 2 popr. i rozszerz. „Fundacja Bardziej Kochani”, 2017 (2 egz.); dział tematyczny: XXXVI-94 i XXXVI-95 (pomieszczenie służbowe)
  • Senchenkova E.M.: Michael Tswett – the creator of chromatography. Russian Akademy of Sciences, 2003; dział tematyczny: XXI-5 (pomieszczenie służbowe)
  • Flow and capillary electrophoredic analysis. Ed. P. Kościelniak, M. Trojanowicz. Publ. Nova, 2018; dział tematyczny: VII-1003 (II czytelnia)
  • Inorganic trace analytics: truce element analysis and speciation. Ed. H. Matusiewicz, E. Bulska. De Gruyter,2018; dział tematyczny: VII-1005 (II czytelnia)