2017

2017

  • Chromatografia i techniki elektromigracyjne. Słownik pięciojęzykowy. Pod red. E. Śliwki, Z. Witkiewicza. PWN, 2016 (2 egz.); dział tematyczny: XXXIV-604 i XXXIV-605 (pomieszczenie służbowe)
  • Atkins P, de Paula J.: Chemia fizyczna. PWN, 2015 (10 egz.); dział tematyczny: XXVF (I czytelnia)
  • Michalik A., Starodup W.: Metody teorii grup w chemii. WNT, 2013 (3 egz.); dział tematyczny: XXIII-345/1-3 (korytarz główny)
  • Nanotechnologia w praktyce. Pod red. K. Żelechowskiej. PWN, 2016 (5 egz.); dział tematyczny: VI-287 do VI-291 (II czytelnia)
  • Spektroskopia oscylacyjna: od teorii do praktyki. Praca zbiorowa pod red. K. Małek. PWN, 2016 (3 egz.); dział tematyczny: XXVF (I czytelnia)
  • Świat nanocząstek. Praca zbiorowa pod red. A. Świderskiej-Środy [i in.]. PWN, 2016 (5 egz.); dział tematyczny: VI-292 do VI-296 (II czytelnia)