2016

2016

 • Hyk W., Stojek Z.: Analiza statystyczna w laboratorium. PWN, 2016 (25 egz.); dział tematyczny: XXVE (I czytelnia)
 • Nuclides and isotopes: chart of the nuclides. 17th ed. E. M. Baum [et all]. Bechtel Marine Propulsion Corp., 2010 (6 egz.); dział tematyczny: IX-256 do IX-261 (korytarz główny)
 • Gas phase NMR. Eds. K. Jackowski, M. Jaszuński. Cambridge, 2016; dział tematyczny: VIII-1378 (II czytelnia)
 • Olefin metathesis: theory and practice. K. Grela. Wiley, 2014; dział tematyczny: XIII-34 (II czytelnia)
 • Carbon nanomaterials sourcebook. Vol. 1. Ed. K.D. Sattler. CRC Press, 2016; dział tematyczny: VI-268 (II czytelnia)
 • Carbon nanomaterials sourcebook. Vol. 2. Ed. K.D. Sattler. CRC Press, 2016; dział tematyczny: VI-269 (II czytelnia)
 • Endohedral fullerenes: from fundamentals to applications. Ed. S. Yang, Ch.-R. World Scientific, 2014; dział tematyczny: VI- 270 (II czytelnia)
 • Electrochemical biosensors. Ed. S. Cosnier. Pan Stanford Publishing, 2015; dział tematyczny: VII-1002 (II czytelnia)
 • Electrochemical processes in biological systems. A. Lewenstam, L. Gorton. Wiley, 2015; dział tematyczny: III-315 (II czytelnia)
 • Electrochemistry of carbon electrodes. Ed. R.C. Alkire, P.N. Bartlett, J. Lipkowski. Wiley, 2015; dział tematyczny: VIII-1430 (II czytelnia)
 • Biochemistry of lipids, lipoproteins and membranes. 6th Ed. N.D. Ridgway, R.S. McLead. Elsevier, 2016; dział tematyczny: III-316 (II czytelnia)
 • Tadros Th.F.: Emulsions: formation, stability, industrial applications. De Grueyter, 2016; VIII-1431 (II czytelnia)
 • Nasz Uniwersytet: wspomnienia pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Koncepcja publ. Z. Boglewska-Hulanicka. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016; dział tematyczny: XXI-190 (pomieszczenie służbowe)
 • Nauki ścisłe i przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Red. nacz. A.K. Wróblewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016; dział tematyczny: XXI-232 (pomieszczenie służbowe)
 • Huczko A., Dąbrowska A., Kurcz M.: Grafen: otrzymywanie, charakterystyka, zastosowanie. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (16 egz.); dział tematyczny: VI-271 do VI-286 (II czytelnia)
 • Opracowania tematów z chemii dla uczniów gimnazjów, liceów i techników. Praca zbiorowa pod red. W. Mizerskiego. Wyd. 2. Wyd. Adamantan, 2015 (2 egz.); dział tematyczny: XXIX- 907 i XXIX-908 (szafki 1-3, wypożyczalnia książek)
 • Tablice szkolne: chemia. Red. W. Mizerski. Wyd. Adamantan, 2014 (2 egz.); dział tematyczny: XXIX-909 i XXIX-910  (szafki 1-3, wypożyczalnia książek)
 • Kuhn Th.S.: Struktura rewolucji naukowych. Wyd. Aletheia, 2011; dział tematyczny: XXXIII-103 (pomieszczenie służbowe)
 • Cotton S.: Lanthanide and actinide chemistry. Reprint. J. Wiley & Sons, 2009 (5 egz.); dział tematyczny IX-263 do IX-267 (korytarz główny)