2015

2015

 • Donald B.R.: Algorithms in structural molecular biology. The Mit Press, 2011 (2 egz.); dział tematyczny: V-95 i V-96 (II czytelnia)
 • Analytical chemistry: a modern approach to analytical science. 2nd Ed. R. Kellner [at all]. Wiley-VCH Verlag, 2004 (10 egz.); dział tematyczny: VII-990 do VII-999 (II czytelnia)
 • House J.E., House K.A.: Descriptive inorganic chemistry 2nd Elsevier, 2010; dział tematyczny: XII-6 (II czytelnia)
 • Weller M. [at all]: Inorganic chemistry. 6th Oxford University Press, 2014; dział tematyczny: XII-10 (II czytelnia)
 • Barret J.: Inorganic chemistry in aqueous solution. RSC, 2003; dział tematyczny: XII-13 (II Czytelnia)
 • Robinson J.W. [at all]: Undergraduate instrumental analysis. 7th CRC Press, 2014; dział tematyczny: VII-961 (II czytelnia)
 • Uses of inorganic chemistry in medicine. N.P. Farrell. RSC, 1999; dział tematyczny: XII-16 (II czytelnia)
 • Hein M., Pattison S., Arena S.: Introduction to general, organic and biochemistry. 11th Wiley, 2015; dział tematyczny: XIII-17 (II czytelnia)
 • Prince E.: Mathematical techniques in crystallography and materials science. 3rd Springer, 2004 (3 egz.); dział tematyczny: X-12, X-15, X-45 (II czytelnia)
 • Drenth J.: Principles of protein X-ray crystallography. 3rd Springer, 2010 (3 egz.); dział tematyczny: X-8, X-9, X-10 (II czytelnia)
 • Donald B.R.: Algorithms in structural molecular biology. The Mit Press, 2011; dział tematyczny: V-3 (II czytelnia)
 • Glusker J.P., Trueblood K.N.: Crystal structure analysis: a primer. 3rd Oxford University Press, 2014 (3 egz); dział tematyczny: X-60, X-62, X-64 (II czytelnia)
 • Crystallization: basic concepts and industrial applications. W. Beckmann. Wiley-VCH Verlag, 2013 (3 egz.); dział tematyczny: X-65, X-67, X-68 (II czytelnia)
 • Mullin J.W.: Crystallization. 4th Elsevier, 2004 (3 egz.); dział tematyczny: X-4, X-5, X-6 (II czytelnia)
 • Giacovazzo C. [at all]: Fundamentals of crystallography. 3rd Oxford University Press, 2011 (3 egz.); dział tematyczny: X-289, X-291, X-293 (II czytelnia)
 • Christian G.D., Dasgupta P.K., Schug K.A.: Analytical chemistry. 7th Wiley, 2014; dział tematyczny: VII-1 (II czytelnia)
 • Rehder D.: Bioinorganic chemistry. Oxford University Press, 2014 (2 egz.); dział tematyczny: III-13, III-14 (II czytelnia)
 • Brady J.E., Jespersen N.D., Hyslop A.: Chemistry: international student version. 7th Wiley, 2015; dział tematyczny: VI-260 (II czytelnia)
 • Raymond K.W.: General, organic and biological chemistry: an integrated approach. 4th Wiley, 2014 (2 egz.); dział tematyczny: XIII-18, XIII-19 (II czytelnia)
 • Zumdahl S.S., Zumdahl S.A.: Chemistry. 9th Brooks/Cole Cengage Learning, 2014; dział tematyczny: VI-261 (II czytelnia)
 • Skoog D.A. [at all]: Fundamentals analytical chemistry. 9th Brooks/Cole Cengage Learning, 2014; dział tematyczny: VII-5 (II czytelnia)
 • Kerber A. [at all]: Mathematical chemistry and chemoinformatics: structure generation, education and quantitative structure – property relationships. De Gruyter, 2014 (3 egz.); dział tematyczny: XXII-252 XXII-254 (pomieszczenie służbowe)
 • Luger P.: Modern X-ray analysis on single crystals: a practical guide. 2nd De Gruyter, 2014 (2 egz.); dział tematyczny: X-281, X-282 (II czytelnia)
 • Rodgers G.E.: Descriptive inorganic, coordination and solid-state chemistry. 3rd Brooks/Cole, 2012; dział tematyczny: XII-348 (II czytelnia)
 • Spałek J.: Wstęp do fizyki materii skondensowanej. Warszawa, PWN, 2015; dział tematyczny: VIII-1429 (II czytelnia)
 • Nanoparticulate drug delivery systems: strategies, technologies and applications. Y. Yeo. Wiley, 2013; dział tematyczny: XV-514 (II czytelnia)
 • Lu K.: Nanoparticulate materials: synthesis, characterization and processing. Wiley, 2013; dział tematyczny: XV-512 (II czytelnia)
 • Advances in physical organic chemistry. Vol. 48. Ed. I.H. Williams, N.H. Williams. Elsevier, 2014; dział tematyczny: XIII-191/48 (II czytelnia)
 • Whitten K.W., Davis R.E. [at all]: Chemistry. 10th Brooks/Cole, 2014 (6 egz.); dział tematyczny: VI-262 do VI-267 (II czytelnia)
 • Atkins P.: Reaction: the private life of atoms. Oxford University Press, 2013 (2 egz.); dział tematyczny: VIII-33 i VIII-34 (II czytelnia)
 • Rupp B.: Biomolecular crystallography: principles, practice and application to structural biology. Garland Science, 2010 (4 egz.); dział tematyczny: X-76 do X-79 (II czytelnia)
 • Keeler J.: Understanding NMR spectroscopy. 2nd Wiley, 2010 (2 egz.); dział tematyczny: XIV-603 i XIV-604 (korytarz główny)
 • Fizykochemiczne metody badawcze w nano- i biotechnologii: podstawy teoretyczne i ćwiczenia praktyczne. Red. naukowa M. Szklarczyk. Wydawnictwa UW, 2015 (30 egz.); dział tematyczny: XXVF (I czytelnia)
 • Grabowska T.: Magnetometria stosowana w badaniach środowiska. T. 1: podstawy fizyczne, magnetyzm ziemski, magnetyzm środowiska. Wydawnictwo AGH, 2012 (3 egz.); dział tematyczny: XXVF (I czytelnia)
 • Grabowska T.: Magnetometria stosowana w badaniach środowiska. T. 2: środowiskowe parametry magnetyczne, magnetometria w archeologii, magnetoklimatologia. Wydawnictwo AGH, 2013 (3 egz.); dział tematyczny: XXVF (I czytelnia)
 • Janot C.: Quasicrystals: a primer. 2nd Clarendon Press, 2012; dział tematyczny:  X-55 (II czytelnia)
 • Newnham R.E.: Properties of materials: anisotropy, symmetry, structure. Oxford University Press, 2015; dział tematyczny: X-73 (II czytelnia)
 • Radaelli P.G.: Symmetry in crystallography: understanding the international tables. Oxford University Press, 2013; dział tematyczny: X-83 (II czytelnia)
 • Cell membrane nanodomains: from biochemistry to nanoscopy: Eds. A. Cambi, D.S. Lidke, CRC Press, 2015; dział tematyczny: III-15 (II czytelnia)
 • Finlayson B.A.: Introduction to chemical engineering computing. 2nd ed. Wiley, 2014; dział tematyczny: XV-42 (II czytelnia)