2014

2014

 • Tomaszewski P.E.: Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim. ATUT, 2013; dział tematyczny XXI-229 (pomieszczenie służbowe)
 • Dzieje krystalografii polskiej. Wydawnictwa Naukowe UAM, 2005; dział tematyczny: XXI-228 (pomieszczenie służbowe)
 • Siemion I.Z.: Wilno chemiczne do połowy XIX wieku. Retro-Art, 2009; dział tematyczny: XXI-231 (pomieszczenie służbowe)
 • Słownik chemiczny angielsko-polski. Pod red. B. Semeniuka [ i in.]. Wyd. 3. WNT, 2013; dział tematyczny: XXXIV-600 (pomieszczenie służbowe)
 • Słownik chemiczny polsko-angielski. Pod red. B. Semeniuka [i in.]. Wyd. 3. WNT, 2013; dział tematyczny: XXXIV-601 (pomieszczenie służbowe)
 • Materiały poliuretanowe. Pod red. A. Prociaka [i in.]. PWN, 2014 (2 egz.); dział tematyczny: XXVŁ (II czytelnia)
 • Kęcki Z.: Podstawy spektroskopii molekularnej. Wyd. 4 (dodruk). PWN, 2013 (30 egz.); dział tematyczny: XXVF (I czytelnia)
 • Kołodziejczyk A.: Naturalne związki organiczne. Wyd.3 zm. PWN, 2013; dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Technologia chemiczna: ćwiczenia rachunkowe. Pod red. K. Schmidt-Szałowskiego [i in.]. PWN, 2013 (3 egz.); dział tematyczny: XXVŁ (II czytelnia)
 • Hulanicki A.: Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej. Wyd. 4 zm. PWN, 2012 (5 egz.); dział tematyczny: XXVE (I czytelnia)
 • Mierzecki R.: Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794): geniusz skojarzeń. Retro-Art., 2008; dział tematyczny: XXI-230 (pomieszczenie służbowe)
 • Kęcki Z.: Podstawy spektroskopii molekularnej. Wyd. 4 [dodruk]. PWN, 2013 (12 egz.); dział tematyczny XXVF (I czytelnia)
 • Rabek J.F.: Polimery: otrzymywanie, metody badawcze, zastosowanie. PWN, 2013 (5 egz.); dział tematyczny XXVŁ (I czytelnia)
 • Biomaterials surface science. Ed. A. Taubert [at all]. Wiley-WCH, 2013; dział tematyczny: XV-1 (II czytelnia)
 • Biosurfactants: research trends and applications. Ed. C.N. Mulligan [et all]. CRC Press, 2014; dział tematyczny: XV-2 (II czytelnia)
 • Bucak S., Rende D.: Colloid and surface chemistry: a laboratory guide for exploration of the nano world. CRC Press, 2014; dział tematyczny: XV-4 (II czytelnia)
 • Recent trends in surface and colloid science. Ed. B.K. Moulik [et all]. World Scientific, 2012; dział tematyczny: XV-6 (II czytelnia)
 • Liposomes, lipid bilayers and model membranes: from basic research to applications. Ed. G. Pabst [et all]. CRC Press, 2014; dział tematyczny: III-5 (II czytelnia)
 • Hilzinger R., Rodewald W.: Magnetic materials: fundamentals, products, properties, applications. Vacuumschmelze, 2013; dział tematyczny: VIII-1427 (II czytelnia)
 • Lasia A.: Electrochemical impedance spectroscopy and its applications. Springer, 2014 (3 egz.); dział tematyczny: VIII-11, VIII-22, VIII-30 (II czytelnia)
 • Mertens R.: The graphene handbook. Amazon, 2014; dział tematyczny: VIII-1428 (II czytelnia)
 • Huczko A., Kurcz M., Popławska M.: Nanorurki węglowe: otrzymywanie, charakterystyka, zastosowanie. Wydawnictwa UW, 2014 (20 egz.); dział tematyczny: VI-253/1-20 (II czytelnia)
 • Whitten K.W. [at all]: Chemistry. 10th Cengage Learning, 2014 (6 egz.); dział tematyczny: III-254 do III-259 (II czytelnia)
 • Leś Z.: Podstawy fizyki atomu. PWN, 2015 (5 egz.); dział tematyczny: XXVN (II czytelnia)