2012

2012

(zakup finansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Kadry dla polskiej energetyki jądrowej” Nr POKL.04.01.02-00-204/11 realizowany przez Wydział Chemii i Wydział Fizyki UW)
 • Lowenthal G., Airey P.: Practical applications of radioactivity and nuclear radiations. Cambridge University Press, 2005 (5 egz.); dział tematyczny: XXVG (II czytelnia)
 • Hore-Lacy I. [et all]: Nuclear energy in the 21st century. World Nuclear, University Primer, World Nuclear University Press, 2010 (5 egz.); dział tematyczny: XXVG (II czytelnia)
 • Stacey W.M.: Nuclear reactor physics. Wiley-VCH, 2007 (5 egz.); dział tematyczny: XXVG (II czytelnia)
 •  Lewis E.E.: Fundamentals of nu clear reaktor physics. Academic Press, 2008 (5 egz.); dział tematyczny: XXVG (II czytelnia)
 • Wilson P.D.: The nuclear fuel cycle. Oxford Science Publications, 1996 (5 egz.); dział tematyczny: XXVG  (II czytelnia)
 • Choppin G., Rydberg J., Liljenzin J.-O.: Radiochemistry and nuclear chemistry. 3rd ed. Butterworth-Heinemann, 2001 (5 egz.); dział tematyczny: XXVG (II czytelnia)
 •  Turner J.E.: Atoms, radiation and radiation protection. Wiley-VCH, 2007 (5 egz.); dział tematyczny: XXVG (II czytelnia)
 • Forshier S.: Essentials of radiation, biology and protection. 2nd ed. Delmar Cengage Learning, 2008 (5 egz.); dział tematyczny: XXVG (II czytelnia)
 • Reuss P.: Neutron physics. EDP Sciences, 2008 (5 egz.); dział tematyczny: XXVG (II czytelnia)
 •  Knoll G.F.: Radiation detection and measurement. 4th ed. Wiley, 2010 (5 egz.); dział tematyczny: XXVG (II czytelnia)
 • Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) and advanced applications. Ed. P.G. Wang [et al.]. CRC Press, 2011; dział tematyczny: VII-984 (II czytelnia)
 • Tumanski S.: Handbook of magnetic measurements. CRC Press, 2011; dział tematyczny: XVIII-781 (pomieszczenie służbowe)
 • Landau L.D., Lifszyc J.M.: Hydrodynamika. (Seria: Fizyka Teoretyczna). Wyd. 2. PWN, 2009; dział tematyczny:  XXVN (II czytelnia)
 • Zwiebach B.: A first course in string theory. University Press, 2004; dział tematyczny: XI-241 (pomieszczenie służbowe)
 • Giulini D.: Special relativity a first encounter: 100 years since Einstein. University Press, 2005; dział tematyczny: XI-242 (pomieszczenie służbowe)
 • Hayward D.O.: Quantum mechanics for chemists. RSC, 2002; dział tematyczny: XI-243 (pomieszczenie służbowe)
 • Chow T.L.: Mathematical methods for physics: a concise introduction. University Press, 2000; dział tematyczny: XI-245 (pomieszczenie służbowe)
 • Simons J.: An introduction to theoretical chemistry. University Press, 2003; dział tematyczny: XI-256 (pomieszczenie służbowe)
 • Hayward D.O.: Quantum mechanics for chemists. RSC, 2002; dział tematyczny: XI-257 (pomieszczenie służbowe)
 • Hayward D.O.: Quantum mechanics for chemists. RSC, 2002; dział tematyczny: XI-258 (pomieszczenie służbowe)
 • Cohen-Tannoudji C., Diu B., Laloe F.: Quantum mechanics. Vol. 1. John Wiley&Sons, 1997; dział tematyczny: XI-259 (pomieszczenie służbowe)
 • Cohen-Tannoudji C., Diu B., Laloe F.: Quantum mechanics. Vol. 2. John Wiley&Sons, 1997; dział tematyczny: XI-260 (pomieszczenie służbowe)
 • Bertini I., [et all]: Biological inorganic chemistry: structure and reactivity. University Science Books, 2007; dział tematyczny: III-306 (II czytelnia)
 • Burger’s medicinal chemistry and drug discovery. Vol. 1: Drug discovery. Ed. D.J. Abraham. 6th ed. John Wiley&Sons, 2003; dział tematyczny: III-307 (II czytelnia)
 • Burger’s medicinal chemistry and drug discovery. Vol. 2: Drug discovery and drug development. Ed. D.J. Abraham. 6th ed. John Wiley&Sons, 2003; dział tematyczny: III-308 (II czytelnia)
 • Doonan S.: Peptides and proteins. RSC, 2002; dział tematyczny: III-309 (II czytelnia)
 • van Holde K.E., Johnson W.C., Ho P.S.: Principles of physical biochemistry. 2nd ed. Pearson Prentice Hall, 2006; dział tematyczny: III-310 (II czytelnia)
 • Voet D., Voet J.G.: Biochemistry. 2nd ed. John Wiley & Sons, 1995; dział tematyczny: III-311 (II czytelnia)
 • Barrett J.: Inorganic chemistry in aqueous solution. RSC, 2003; dział tematyczny: XII-365 (II czytelnia)
 • Lee J.D.: A new concise inorganic chemistry. 3rd ed. van Nostrand Reinhold Company, 1987; dział tematyczny: XII-366 (II czytelnia)
 • Siekierski S., Burgess J.: Concise chemistry of the elements. Harwood Publishing, 2002; dział tematyczny: XII-367 (II czytelnia)
 • Lee J.D.: Concise inorganic chemistry. 2nd ed. van Nostrand Reinhold Company, 1969; dział tematyczny: XII-368 (II czytelnia)
 • Lee J.D.: Concise inorganic chemistry. 5th ed. Chapman&Hall, 1996; dział tematyczny: XII-369 (II czytelnia)
 • Lee J.D.: Concise inorganic chemistry. 5th ed. Chapman&Hall, 1996; dział tematyczny: XII-370 (II czytelnia)
 • Klein D.R.: Organic chemistry as a second language. John Wiley&Sons, 2004; dział tematyczny: XIII-926 (II czytelnia)
 • Konig B., Butenschon H.: Organische Chemie: Kurz und bundig fur die Bachelor-Prufung. Wiley VCH-Verlag, 2007; dział tematyczny: XIII-927 (II czytelnia)
 • Harwood L.M., McKendrick J.E., Whitehead R.C.: Organic chemistry at a glance. Blackwell Publishing, 2004; dział tematyczny: XIII-928 (II czytelnia)
 • Eames J., Peach J.: Stereochemistry at a glance. Blackwell Science, 2003; dział tematyczny: XIII-929 (II czytelnia)
 • Eames J., Peach J.: Stereochemistry at a glance. Blackwell Science, 2003; dział tematyczny: XIII-930 (II czytelnia)
 • Harwood L.M., McKendrick J.E., Whitehead R.C.: Organic chemistry at a glance. Blackwell Publishing, 2004; dział tematyczny: XIII-931 (II czytelnia)
 • Moloney M.G.: Reaction mechanisms at a glance: a stepwise approach to problem-solving in organic chemistry. Blackwell Science, 2000; dział tematyczny: XIII-932  (II czytelnia)
 • Hanson J.R.: Functional group chemistry. RSC, 2001; dział tematyczny: XIII-933 (II czytelnia)
 • Morris D.G.: Stereochemistry. RSC, 2001; dział tematyczny: XIII-934 (II czytelnia)
 • Morris D.G.: Stereochemistry. RSC, 2001; dział tematyczny: XIII-935 (II czytelnia)
 • Sainsbury M.: Heterocyclic chemistry. RSC, 2001; dział tematyczny: XIII-936 (II czytelnia)
 • Sainsbury M.: Heterocyclic chemistry. RSC, 2001; dział tematyczny: XIII-937 (II czytelnia)
 • Sainsbury M.: Heterocyclic chemistry. RSC, 2001; dział tematyczny: XIII-938 (II czytelnia)
 • Vining W. J.: Harcourt interactive organic chemistry. RSC, 2001; dział tematyczny: XIII-939 (II czytelnia)
 • Hepworth J.D., Waring D.R., Waring M.J.: Aromatic chemistry. RSC, 2002; dział tematyczny: XIII-940 (II czytelnia)
 • Jackson R. A.: Mechanisms in organic reactions. RSC, 2004; dział tematyczny: XIII-941 (II czytelnia)
 • Brown W.H., Poon T.: Introduction to organic chemistry. 3rd ed. John Wiley&Sons, 2005; dział tematyczny: XIII-942 (II czytelnia)
 • Jones A.: Chemistry an introduction for medical and health sciences. John Wiley&Sons, 2005; dział tematyczny: XIII-943 (II czytelnia)
 • Morrison R.T., Boyd R.N.: Organic chemistry. 6th ed. Prentice Hall, 1992; dział tematyczny: XIII-944 (II czytelnia)
 • Anslyn E.V., Dougherty D.A.: Modern physical organic chemistry. University Science Books, 2006; dział tematyczny: XIII-945 (II czytelnia)
 • McMurry J.E., Begley T.P.: The organic chemistry of biological pathways. Roberts&Co. Publ, 2005; dział tematyczny: XIII-946 (II czytelnia)
 • Cotterill R.M.J.: Biophysics an introduction. John Wiley&Sons, 2006, dział tematyczny: XVIII-782 (pomieszczenie służbowe)
 • Weigert A., Wendker H.J., Wisotzki L.: Astronomie und Astrophysik: ein Grundkurs. Wiley VCH, 2005; dział tematyczny: I-28 (pomieszczenie służbowe)
 • Charoy A.: CEM Parasites et perturbations des electroniques. T. 1: sources, couplages, effets. 2nd ed. Dunod, 2006; dział tematyczny: XVIII-784 (pomieszczenie służbowe)
 • Charoy A.: CEM Parasites et perturbations des electroniques. T. 2: terres, masses, cablages. 2nd ed. Dunod, 2006; dział tematyczny: XVIII-785 (pomieszczenie służbowe)
 • Charoy A.: CEM Parasites et perturbations des electroniques. T. 3: blindages, filters, cables blindes. 2nd ed. Dunod, 2007; dział tematyczny: XVIII-786 (pomieszczenie służbowe)
 • Charoy A.: CEM Parasites et perturbations des electroniques. T. 4: alimentation, foudre, remedes. 2nd ed. Dunod, 2007;  dział tematyczny: XVIII-787 (pomieszczenie służbowe)
 • Chaikin P.M., Lubensky T.C.: Principles of condensed matter physics. University Press,  2003; dział tematyczny: XVIII-788 (pomieszczenie służbowe)
 • Chang W.S.C.: Principles of lasers and optics. University Press, 2005; dział tematyczny: XVIII-789 (pomieszczenie służbowe)
 • Mantegna R.N., Stanley H.E.: An introduction to econophysics: correlations and complexity in finance. University Press, 2000; dział tematyczny: XVIII-790 (pomieszczenie służbowe)
 • Powsner R.A., Powsner E.R.: Essentials nuclear medicine physics. Blackwell Publishing, 2006; dział tematyczny: XVIII-791 (pomieszczenie służbowe)
 • Westbrook C.: MRI at a glance. Blackwell Science, 2002; dział tematyczny: XVIII-792 (pomieszczenie służbowe)
 • Hewitt P.G.: Conceptual physics. 9th ed. Addison Wesley, 2002; dział tematyczny: XVIII-793 (pomieszczenie służbowe)
 • Hewitt P.G.: Next time questions conceptual physics. 9th ed. Addison Wesley, 2002; dział tematyczny: XVIII-794 (pomieszczenie służbowe)
 • Hewitt P.G.: Instructor’s manual conceptual physics. 9th ed. Addison Wesley, 2002; dział tematyczny: XVIII-795 (pomieszczenie służbowe)
 • Robinson P.: Instructor’s manual for laboratory manual to accompany conceptual physics. 8th ed. Addison Wesley Longmann, 1998; dział tematyczny: XVIII-796 (pomieszczenie służbowe)
 • Klein A., Godunov A.: Introductory computational physics. University Press, 2006; dział tematyczny: XVIII-797 (pomieszczenie służbowe)
 • Resnick R., Halliday D., Krane K.S.:  Physics. Vol. 1. 4th ed. John Wiley&Sons, 1992; dział tematyczny: XVIII-798 (pomieszczenie służbowe)
 • Resnick R., Halliday D., Krane K.S.: Physics. Vol. 2. 4th ed. John Wiley & Sons, 1992; dział tematyczny: XVIII-799 (pomieszczenie służbowe)
 • Sneppen K., Zocchi G.: Physics in molecular biology. University Press, 2005; dział tematyczny: XVIII-800 (pomieszczenie służbowe)
 • Resnick R., Halliday D., Krane K.S.: Physics. Vol. 2. 5th ed. John Wiley & Sons, 2002; dział tematyczny: XVIII-801 (pomieszczenie służbowe)
 • Yates P.: Chemical calculations at a glance. Blackwell Publishing, 2005; dział tematyczny: VIII-1395 (II czytelnia)
 • Atkins P.W., Goss D.: Solutions manual to accompany the elements of physical chemistry. 2nd ed. University Press, 1997; dział tematyczny: VIII-1396 (II czytelnia)
 • Metiu H.: Physical chemistry: statistical mechanics. Taylor&Francis, 2006; dział tematyczny: VIII-1397 (II czytelnia)
 • Atkins P.W. [et all.]: Instructor’s solutions manual for physical chemistry. 6th ed. University Press, 1998; dział tematyczny: VIII-1398 (II czytelnia)
 • Turro N.J., Ramamurthy V., Scaiano J.C.: Principles of molecular photochemistry: an introduction. University Science Books, 2009; dział tematyczny: VIII-1399 (II czytelnia)
 • Roy B.N.: Fundamentals of classical and statistical thermodynamics. John Wiley&Sons, 2002; dział tematyczny: VIII-1400 (II czytelnia)
 • Cooper A.: Biophysical chemistry. RSC, 2004; dział tematyczny: VIII-1401 (II czytelnia)
 • Cooper A.: Biophysical chemistry. RSC, 2004; dział tematyczny: VIII-1402 (II czytelnia)
 • Cooper A.: Biophysical chemistry. RSC, 2004; dział tematyczny: VIII-1403 (II czytelnia)
 • Metiu H.: Physical chemistry: kinetics. Taylor&Francis, 2006; dział tematyczny: VIII-1404 (II czytelnia)
 • Metiu H.: Physical chemistry: thermodynamics. Taylor&Francis, 2006; dział tematyczny: VIII-1405 (II czytelnia)
 • Chang R.: Physical chemistry for the biosciences. University Science Books, 2005; dział tematyczny: VIII-1406 (II czytelnia)
 • Silverstein R.M., Webster F.X., Kiemle D.J.: Answer manual to accompany spectrometric identification of organic compounds. 7th ed. John Wiley&Sons, 2006; dział tematyczny: XIV-588 (korytarz główny)
 • Silverstein R.M., Webster F.X., Kiemle D.J.: Answer manual to accompany spectrometric identification of organic compounds. 7th ed. John Wiley&Sons, 2006; dział tematyczny: XIV-589 (korytarz główny)
 • Silverstein R., Webster F.X., Kiemle D.J.: Answer manual to accompany spectrometric identification of organic compounds. 7th ed.John Wiley & Sons, 2006; dział tematyczny: XIV-590 (korytarz główny)
 • Davis P.J., Hersh R., Marchisotto E.A.: The companion guide to the mathematical experience. Birkhauser, 1995; dział tematyczny: XXIII-329 (korytarz główny)
 • Gerber H.U.: Life insurance mathematics. Springer, 1997; dział tematyczny: XXIII-343 (korytarz główny)
 • Conway A. [et all].: An introduction to astrobiology. University Press, 2004; dział tematyczny: V-90 (II czytelnia)
 • The molecular world separation, purification and identification. Ed. by L. Smart. The Open University, 2002; dział tematyczny: VII-985 (II czytelnia)
 • Christian G.D.: Analytical chemistry. 6th ed. John Wiley & Sons, 2004; dział tematyczny: VII-986 (II czytelnia)
 • Skoog D.A., Holler F.J., Nieman T.A.: Principles of instrumental analysis. Brooks: Cole, 1998; dział tematyczny: VII-987 (II czytelnia)
 • von Loon G.W., Duffy S.J.: Environmental chemistry: a global perspective. University Press, 2006; dział tematyczny: XXIV-249 (korytarz główny)
 • Margossian N.: Le reglement reach: la reglementation europeenne sur les produits chimiques. Dunod, 2007; dział tematyczny: XXIV-250 (korytarz główny)
 • Chandrasekhar S., Kac M., Smoluchowski R.: Marian Smoluchowski: his life and scientific work. Polish Scientific Publishers, 1986; dział tematyczny: XXI-212 (pomieszczenie służbowe)
 • Willmes A.: Taschenbuch chemische Substanzen: Elemente, Anorganika, Organika, Naturstoffe, Polymere. Deutsch, Harri, Verlag, 1993; dział tematyczny: VI-231 (II czytelnia)
 • Emsley J.: The elements. 2nd ed. Clarendon Press, 1995; dział tematyczny: VI-232 (II czytelnia)
 • Battelheim F.A., Landesberg J.M.: Laboratory experiments for general, organic and biochemistry. Thomson, 2007; dział tematyczny: VI-233 (II czytelnia)
 • Morrison R., Atwood Ch.H., Caughran J.A.: Survival guide for general, organic, and biochemistry: with math review. Thomson, 2008; dział tematyczny: VI-234 (II czytelnia)
 • Emsley J.: The elements 3rd ed. Clarendon Press, 1998; dział tematyczny: VI-235 (II czytelnia)
 • Barrett J.: Atomic structure and periodicity. RSC, 2002; dział tematyczny: VI-236 (II czytelnia)
 • Barrett J.: Atomic structure and periodicity. RSC, 1998; dział tematyczny: VI-237 (II czytelnia)
 • Barrett J.: Atomic structure and periodicity. RSC, 1998; dział tematyczny: VI-238 (II czytelnia)
 • Klei D. R.: General chemistry as a second language. John Wiley&Sons, 2005 dział tematyczny: VI-239 (II czytelnia)
 • Walker J.: The flying circus of physics with answers. John Wiley&Sons, 1977; dział tematyczny: VI-240 (II czytelnia)
 • Fry M., Page E.: Chemistry for the life and medical sciences. Science Publishing Limited, 2005; dział tematyczny: VI-241 (II czytelnia)
 • Fischer J., Arnold J.R.P.: Chemistry for biologists. 2nd ed. Taylor&Francis, 2006; dział tematyczny: VI-242 (II czytelnia)
 • Jones A.V. [et all]: Access to chemistry. RSC, 1999; dział tematyczny: VI-243 (II czytelnia)
 •  Kotz J.C., Treichel P.M., Weaver G.C.: Chemistry & chemical reactivity. 6th ed. J.  Thomson, 2006; dział tematyczny: VI-244 (II czytelnia)
 •  Seager S.L., Slabaugh M.R.: Chemistry for today: general, organic, and biochemistry. 6th ed. Thomson, 2008; dział tematyczny: VI-245 (II czytelnia)
 •  Henderleiter J., Trapp Ch. A.: Student solutions manual chemistry molecules, matter, and change. W.H. Freeman and Company, 2000; dział tematyczny: VI-246 (II czytelnia)
 •  Becker D.: Study guide for Jones and Atkin’s chemistry molecules, matter and change. 4th ed. W.H. Freeman and Company, 2000; dział tematyczny: VI-247 (II czytelnia)
 •  Proteomika i metabolomika. Red. nauk. A. Kraj [i in.]. WUW, 2010 (2 egz.); dział tematyczny: V-91, V-92 (II czytelnia)
 • Cademartiri L., Ozin G.A.: Nanochemia: podstawowe koncepcje. Wyd. Naukowe PWN, 2011 (6 egz.); dział tematyczny: XXVD (I czytelnia)
 • Bielański A.: Podstawy chemii nieorganicznej. T.1. Wyd. Naukowe PWN, 2012 (20 egz.); dział tematyczny: XXVJ (I czytelnia)
 • Bielański A.: Podstawy chemii nieorganicznej. T.2. Wyd. Naukowe PWN, 2012 (20 egz.); dział tematyczny: XXVJ (I czytelnia)Atkins P.W.: Chemia fizyczna. [3 dodr.]. Wyd. Naukowe PWN, 2012 (6 egz.); dział tematyczny: XXVF (I czytelnia)
 • Ćwiczenia z biochemii. Pod red. L. Kłyszejko-Stefanowicz. [3 dodr.] Wyd. Naukowe PWN, 2011 (20 egz.); dział tematyczny: XXVB (II czytelnia)
 • Metody analitycznej spektrometrii atomowej: teoria i praktyka. Pod red. W. Żyrnickiego [i in.], Wyd. Malamut, 2010 (12 egz.); dział tematyczny: XXVE (I czytelnia)
 • Analytical methods in supramolecular chemistry. Ed. Ch.A. Schalley. 2nd  ed. Vol. 1. Wiley-VCH Verlag, 2012; dział tematyczny: VIII-1408 (II czytelnia)
 • Analytical methods in supramolecular chemistry. Ed. Ch.A. Schalley. 2nd  ed. Vol. 2. Wiley-VCH Verlag, 2012; dział tematyczny: VIII-1409 (II czytelnia)
 • Banica F.-G.: Chemical sensors and biosensors: fundamentals and applications. Wiley, 2012; dział tematyczny: VII-988 (II czytelnia)
 • Heasley V.L., Christensen V.J., Heasley G.E.: Chemistry and life in the laboratory: experimentals. 6th ed. Pearson, 2011; dział tematyczny: VI-248 (korytarz główny)
 • Zhang S.-L.: Raman spectroscopy and its application in nanostructures. Wiley, 2012; dział tematyczny: XIV-591 (korytarz główny)
 • Orlik M.: Self-organization in electrochemical systems I. Springer, 2012; dział tematyczny: VIII-1410 (II czytelnia)
 • Orlik M.: Self-organization in electrochemical systems II. Springer, 2012; dział tematyczny: VIII-1411 (II czytelnia)
 • Organic chemistry – breakthrought and perspectives. Ed. K. Ding, L.-X. Dai. Wiley-VCH Verlag, 2012; dział tematyczny: XIII-947 (II czytelnia)