2011

2011

 • Green J.: Chemistry investigations. Vol.1. Wydaw. S.T.A.R., 2010; dział tematyczny: XXIX-900 (szafki 1-3, wypożyczalnia książek)
 • Green J., Damji S.: Chemistry. 3rd ed. IBID Press, 2008; dział tematyczny: VI-223 (II czytelnia)
 • Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod red. G. Schroedera. Wydaw. Cursiva, 2010 (2 egz.); dział tematyczny: VI-224 i VI-225 (II czytelnia)
 • Analityczne zastosowanie chromatografii cieczowej. V Konferencja… Red. nauk. E. Bulska [i in.]. WCh UW, 2010; dział tematyczny: VII-974 (II czytelnia)
 • Clayden J. [at all]: Chemia organiczna: Cz. 4. WNT, 2011 (20 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Roat-Malone R.M.: Chemia bionieorganiczna. PWN, 2010 (6 egz.); dział tematyczny: XXVB (II czytelnia)
 • Królicki Z.: Termodynamiczne podstawy obniżania temperatury. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006; dział tematyczny: XXVŁ (II czytelnia)
 • Atkins P., Friedman R.: Molecular quantum mechanics. 5th ed. Oxford Univ. Press, 2011 (2 egz.); dział tematyczny: VIII-1387, VIII-1388 (II czytelnia)
 • Handbook of heterocyclic chemistry. 3rd ed. A.R. Katritzky [et all]. Elsevier, 2010; dział tematyczny: XIII-921 (II czytelnia)
 • Biomaterials for tissue engineering applications: a reviews of the past and future trends. Ed. J.A. Burdick, R.L. Manck. Springer, 2011; dział tematyczny: VIII-1389 (II czytelnia)
 • Coey J.M.D.: Magnetism and magnetic materials. University Press, 2010 (2 egz.); dział tematyczny: XVIII-778 i XVIII-779 (pomieszczenie służbowe)
 • Baronas R., Nanauskas F., Kulys J.: Mathematical modeling of biosensors: an introductions for chemists and mathematicians. Springer, 2010; dział tematyczny: VII-975 (II czytelnia)
 • Cademartiri L. Ozin G.A.: Concepts of nanochemistry. Wiley-VCH Verlag, 2009; dział  tematyczny VI-226 (II czytelnia)
 • Biosensor nanomaterials. Eds. S. Li [et all.]. Wiley-VCH Verlag, 2011; dział tematyczny: VI-227 (II czytelnia)
 • Tishin A.M., Spichin Y.I.: The magnetocaloric effect and its applications. IPP, 2003; dział tematyczny: XVIII-780 (pomieszczenie służbowe)
 • Martin S.F., Gilbert J.C.: Organic chemistry lab experiments: miniscale and microscale. 5th ed. Brooks/Cole, 2011; dział tematyczny: XIII-923 (II czytelnia)
 • Engel R.G [et all.]: Introduction to organic laboratory techniques: a small-scale approach. 3rd ed. Brooks/Cole, 2011; dział tematyczny: XIII-924 (II czytelnia)
 • Desiraju G.R., Vittal J.J., Ramanan A.: Crystal engineering: a textbook. World Scientific, 2011; dział tematyczny: X-297 (II czytelnia)
 • Mazerski J.: Podstawy biofizyki. Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2011 (5 egz.); dział tematyczny: XXVB (II czytelnia)
 • Bednarczyk M., Dąbrowicz-Tlałka A.: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa: podstawowe pojęcia, twierdzenia, wzory. Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2010 (5 egz.); dział tematyczny: XXVE (I czytelnia)
 • Wybrane aspekty hodowli komórek roślinnych i zwierzęcych. Praca zbiorowa pod red. E. Augustin. Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2010 (2 egz.); dział tematyczny; XXVB (II czytelnia)
 • Mazerski J.: Statystyczna analiza wyników doświadczalnych. Wyd. Malamut, 2009 (2 egz.); dział tematyczny: XXVE  (I czytelnia)
 • Kromidas S.: More Practical Problem solving in HPLC. Wiley-VCH, 2005; dział tematyczny: VII-978 (II czytelnia)
 • Kromidas S.: Practical problem solving in HPLC. Wiley-VCH, 2000; dział tematyczny: VII-981 (II czytelnia)
 • Miller J.M.: Chromatography: concepts and contrasts. 2nd ed. J. Wiley&Sons, Inc., 2005;  dział tematyczny: VII-977 (II czytelnia)
 • Desiraju G.R., Vittal J.J., Ramanan A.: Crystal engineering: a textbook. World Scientific, 2011; dział tematyczny: X-297 (II czytelnia)
 • Meyer V.R.: Practical high-perfomance liquid chromatography. 5th ed. Wiley, 2010; dział tematyczny: VIII-980 (II czytelnia)
 • Meyer V.R.: Pitfalls and errors of HPLC in pictures. 2nd ed. Wiley-VCH Verlag, 2005; dział tematyczny: VIII-979 (II czytelnia)
(zakup finansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Kadry dla polskiej energetyki jądrowej” Nr POKL.04.01.02-00-204/11 realizowany przez Wydział Chemii i Wydział Fizyki UW)
 • Kostrikin A.I.: Wstęp do algebry. Cz.1: Podstawy algebry. PWN, 2011 (8 egz.); dział tematyczny: XXVR (II czytelnia)
 • Kostrikin A.I.: Wstęp do algebry. Cz.2: Algebra liniowa. PWN, 2008 (8 egz.); dział tematyczny: XXVR (II czytelnia)
 • Kostrikin A.I.: Wstęp do algebry. Cz.3: Podstawowe struktury algebraiczne. PWN, 2009 (8 egz.); dział tematyczny: XXVR (II czytelnia)
 • Kostrikin A.I.: Zbiór zadań z algebry. PWN, 2005 (8 egz.); dział tematyczny: XXVR (II czytelnia)
 • Kołodziej W.: Analiza matematyczna. PWN, 2009 (8 egz.); dział tematyczny: XXVR (II czytelnia)
 • Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach. Cz.1 i 2. PWN, 2010 (16 egz.); dział tematyczny: XXVR (II czytelnia)
 • Jones P., Atkins P.W.: Chemia ogólna. T.2 (8 egz.); dział tematyczny: XXVD  (I czytelnia)
 • Halliday D., Resnick R.: Podstawy fizyki. T.1-5. PWN, 2009 (40 egz.); dział tematyczny: XXVN (II czytelnia)
 • Feynman R.P.: Wykłady z fizyki. T.1.1, 1.2. 2.1, 2.2, 3. PWN, 2011 (30 egz.); dział tematyczny: XXVN (II czytelnia)
 • Feynman R.P.: Wykłady z fizyki: rozwiązania zadań. PWN, 2011 (10 egz.); dział tematyczny: XXVN (II czytelnia)
 • Feynman R.P.: Wykłady z fizyki: Feynman radzi. PWN, 2011 (8 egz.); dział tematyczny: XXVN (II czytelnia)
 • Cox P.A.: Chemia nieorganiczna (Seria: Krótkie Wykłady). PWN, 2006 (8 egz.); dział tematyczny: XXVE (I czytelnia)
 • Radożycki T.: Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej. Cz.1. Wyd. Oświatowe FOSZE, 2010 (10 egz.); dział tematyczny: XXVR  (II czytelnia)
 • Morrison R.T., Boyd R.N.: Chemia organiczna. T.1 i 2. PWN, 2011 (20 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)