2010

2010

 • Cooper A.: Chemia biofizyczna: wprowadzenie do chemii fizycznej w badaniu makrocząsteczek. PWN, 2010; dział tematyczny: XXVF (I czytelnia)
 • Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L.: Biochemia. Wyd. 4 zm. PWN, 2009; dział tematyczny: XXVB (II czytelnia)
 • Pawlowski H.A.: Wizualizacja atomu. Krakowska Oficyna SAB, 2005 (2 egz.); dział tematyczny: XXVF (I czytelnia)
 • Chemometria: metody i zastosowania: II Konferencja. Wyd. IES, 2003; dział tematyczny: VI-216 (II czytelnia)
 • CHEMSESSION’04: I [pierwsze] Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików: streszczenie. Wyd. AUE S.A. Stępniak, 2004; dział tematyczny: XXXIII-547 (pomieszczenie służbowe)
 • Buchowicz J.: Biotechnologia molekularna: modyfikacje genetyczne, postępy, problemy. Wyd. 2 zm. PWN, 2009; dział tematyczny: V-86 (II czytelnia)
 • Immunochemia w biologii chemicznej: metody laboratoryjne. Pod red. nauk. Kątnik-Prestowskiej. PWN, 2009; dział tematyczny: V-87 (II czytelnia)
 • Sobkowski J.: Chemia radiacyjna i ochrona radiologiczna. Wydaw. Adamantan, 2009; dział tematyczny: XXVG (II czytelnia)
 • Odpady stałe, ciekłe i gazowe: zapobieganie, powstawanie, utylizacja. Pod red. Kasprzyckiej-Guttman. Wyd. Forest, 2009 (6 egz.); dział tematyczny XXIV-227 do XXIV-232 (korytarz główny)
 • Mazerski J.: Statystyczna analiza wyników doświadczalnych. Wydaw. Malamut, 2009 (17 egz.); dział tematyczny: XXVE (I czytelnia)
 • Zielenkiewicz W.: Pomiary efektów cieplarnianych: metody i zastosowania. „Usługi Wyd. K. Biesaga”, 2000; dział tematyczny: VIII-1299 (II czytelnia)
 • Patrick G.L.: An introduction medicinal chemistry. 4th Oxford University Press, 2009; dział tematyczny: III-271 (II czytelnia)
 • Hyk W., Stojek Z.: Analiza statystyczna w laboratorium analitycznym. Wyd. 3 rozszerz. Firma Wydawnicza K2, 2010, (30 egz.); dział tematyczny: XXVE (I czytelnia)
 • Advances in physical organic chemistry. Vol. 44. Ed. J.P. Richard. Elsevier, 2010, dział tematyczny: XIII-191/44 (II czytelnia)
 • Kendrick M.J. [at all]: Metals in biological systems. Ellis Harwood, 1992; dział tematyczny: VII-971 (II czytelnia)
 • Analysis of lipoid oxidation. Ed. A. Kamal-Eldin, J. Pokorny. AOCS Press, 2005; dział tematyczny: XIII-917 (II czytelnia)
 • Compendium of analytical nomenclature: definitive rales. 2nd ed. Blackwell Scientific Publications, 1987; dział tematyczny: XXXIII-550 (pomieszczenie służbowe)
 • Taube M.: Chronicle of the future in hundreds, thousands, millions, billions years. [Booksourge], 2009 (2 egz.); dział tematyczny: XXI-186 i XXI-187 (pomieszczenie służbowe)
 • Przemysł chemiczny na ziemiach polskich w latach 1815-1918: T.1-2 i T. 4-19. SIiTPCh, 1995-2002 (18 vol.); dział tematyczny: XXI-188 do XXI-204 (pomieszczenie służbowe)
 • Hornby M., Peach J.: Podstawy chemii organicznej. WNT, 1996 (7 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Saba J.: Wybrane metody instrumentalne stosowane w chemii analitycznej. Wydaw. UMCS, 2008; dział tematyczny: XXVE (I czytelnia)
 • Skrok K.: Cele wychowawcze w kształceniu chemicznym. Wydaw. UMCS, 2008; dział tematyczny: XXIX-890 (szafki 1-3, wypożyczalnia książek)
 • Rączyńska Z. [i in.]: Zrozumieć chemię=Understanding chemistry. Wydaw. UMCS, 2010 (2 egz.); dział tematyczny: XXIX-891 i XXIX-892 (szafki 1-3, wypożyczalnia książek)
 • Charmas M.: English for students of chemistry. UMCS, 2010 (2 egz.); dział tematyczny: XXXIV-595 i XXXIV-596 (pomieszczenie służbowe)
 • Gulińska H.: Ciekawe eksperymenty chemiczne (+CD ROM). WSiP, 2010; dział tematyczny: XXIX-893 (szafki 1-3, wypożyczalnia książek)
 • Patrick G.L.: An introduction to medicinal chemistry. 4th Oxford Univ. Press, 2009 (4 egz.); dział tematyczny: III-299 do III-302 (II czytelnia)
 • Stocker H.: Nowoczesne kompendium fizyki. PWN, 2010; dział tematyczny: XXXIII-553 (pomieszczenie służbowe)
 • Kusiak J., Danielewska-Tułecka A., Oprocha P.: Optymalizacja: wybrane metody z przykładem zastosowań. PWN, 2009; dział tematyczny: XXIII-342 (korytarz główny)
 • Biotechnologia roślin. Red. S. Małolepszy. PWN, 2009; dział tematyczny: V-88 (II czytelnia)
 • Błaszczyk M.K.: Mikrobiologia środowiska. PWN, 2010; dział tematyczny: XXIV-243 (korytarz główny)
 • Salyers A.A., Whitt D.D.: Mikrobiologia: różnorodność, chorobotwórczość środowiska. PWN, 2010; dział tematyczny: V-89 (II czytelnia)
 • Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E.: Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków. PWN, 2010; dział tematyczny: XXIV-245 (korytarz główny)
 • Bartkiewicz S., Umiejewska K.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Wyd.2 zm. PWN, 2010; dział tematyczny: XXIV-246 (korytarz główny)
 • Biotechnologia ścieków. K. Miksch, J. Sikora. PWN, 2010; dział tematyczny: XXIV-247 (korytarz główny)
 • Cooper A.: Chemia biofizyczna: wprowadzenie do chemii fizycznej w badaniu makrocząsteczek. PWN, 2010; dział tematyczny: XXVF (I czytelnia)
 • Demichowicz-Pigoniowa J., Olszowski A.: Chemia fizyczna. T. 3: obliczenia fizykochemiczne. PWN, 2010 (16 egz.); dział tematyczny: XXVF (I czytelnia)
 • Clayden J. [at all]: Chemia organiczna: Cz. 1. WNT, 2010 (6 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Clayden J. [at all]: Chemia organiczna: Cz. 2. WNT, 2010 (20 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Burczyk B.: Zielona chemia. Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006 (4 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Kasprzykowska R. [i in.]: Preparatyka i analiza związków naturalnych. Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2009 (3 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Walczyńska R., Sokołowski J., Kupryszewski G.: Analiza związków organicznych. Wyd. 2 popr. Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2005 (40 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Kisza A., Freundlich P.: Ćwiczenia rachunkowe z chemii fizycznej. Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004 (3 egz.); dział tematyczny: XXVF (I czytelnia)
 • Sobkowski J.: Chemia radiacyjna i ochrona środowiska. Wydaw. Malamut, 2009 (32 egz.); dział tematyczny: XXVG (II czytelnia)
 • Pomoce projektowe w inżynierii chemicznej i procesowej. Red. M. Palica, J. Raczek. Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010 (7 egz.); dział tematyczny: XXVŁ (II czytelnia)
 • Mazerski J.: Chemometria praktyczna: zinterpretuj wyniki swoich pomiarów. Wydaw. Malamut, 2009 (13 egz.); dział tematyczny: XXVE (I czytelnia)
 • Bulska E.: Metrologia chemiczna: sztuka prowadzenia pomiarów. Wydaw. Malamut, 2008 (20 egz.); dział tematyczny: XXVD (I czytelnia)
 • Metody analitycznej spektrometrii atomowej: teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod red. W. Żyrnickiego [i in.]. Wydaw. Malamut, 2010 (13 egz.); dział tematyczny: XXVE (I czytelnia)
 • Specjacja chemiczna – problemy i możliwości: opracowanie monograficzne. Praca zbiorowa pod red. D. Barałkiewicz [i in.]. Wydaw. Malamut, 2009 (13 egz.); dział tematyczny XXVE (I czytelnia)
 • Selen – pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badaczy. Praca zbiorowa pod red. M. Wierzbickiej [i in.]. Wydaw. Malamut, 2007 (10 egz.); dział tematyczny: III-298/1-10 (II czytelnia)
 • Krueger A.: Carbon materials and nanotechnology. Wiley-VCH Verlag, 2010; dział tematyczny: VI-219 (II czytelnia)
 • Pagliaro M.: Nano-age: how nanotechnology changes our future. Wiley-VCH Verlag, 2010; dział tematyczny: VI-218 (II czytelnia)
 • Beer P.D., Gale P.A., Smith D.K.: Supramolecular chemistry. Oxford Univ. Press, 2003 (2 egz.); dział tematyczny: VIII-1385 i VIII-1386 (II czytelnia)
 • Neuss G.: Chemistry: course companion. 2nd Oxford Univ. Press, 2010; dział tematyczny: VI-221 (II czytelnia)
 • Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Wytrzymałość materiałów. PWN, 2010 (3 egz.); dział tematyczny: XXVŁ (II czytelnia)
 • Bansal R.Ch., Goyal M.: Adsorpcja na węglu aktywnym. WNT, 2009 (4 egz.); dział tematyczny: XXIV-248/1-4 (korytarz główny)
 • Clayden J. [at all]: Chemia organiczna: Cz. 3. WNT, 2010 (20 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Bielański A.: Podstawy chemii nieorganicznej. Wyd.6 zaktual. i uzup. PWN, 2010 (16 egz.); dział tematyczny: XXVJ (I czytelnia)
 • Cieślak-Golonka M., Starosta J., Wasilewski M.: Wstęp do chemii koordynacyjnej. PWN, 2010 (3 egz.); dział tematyczny: XXVJ (I czytelnia)
 • Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne. Red. K. Kurzydłowski, M. Lewandowska. PWN, 2010; dział tematyczny: VI-220 (II czytelnia)
 • Mass spectrometry: instrumentation, interpretation and applications. R. Ekman [at all]. Wiley, 2009; dział tematyczny: XIV-585 (korytarz główny)
 • Multidimensional NMR methods for the solution state. Eds. G.A. Morris, J.W. Emsley. Wiley, 2010 (2 egz.); dział tematyczny: XIV-586 i XIV-587 (korytarz główny)
 • Shakhashiri B.Z.: Chemical demonstrations: a handbook for teachers of chemistry. 1. The Univ. of Wisconsin Press, 1983; dział tematyczny: XXIX-894 (szafki 1-3, wypożyczalnia książek)
 • Shakhashiri B.Z.: Chemical demonstrations: a handbook chemistry. 2. The Univ. of Wisconsin Press, 19835; dział tematyczny: XXIX-895 (szafki 1-3, wypożyczalnia książek)
 • Shakhashiri B.Z.: Chemical demonstrations: a handbook for teachers of chemistry. 3. The Univ. of Wisconsin Press, 1989; dział tematyczny: XXIX-896 (szafki 1-3, wypożyczalnia książek)
 • Shakhashiri B.Z.: Chemical demonstrations : a handbook for teachers of chemistry. 4. The Univ. of Wisconsin Press, 1992; dział tematyczny: XXIX-897 (szafki 1-3, wypożyczalnia książek)
 • Hill G., Holman J.: Chemistry in context. 5th Nelson Thornes, 2000; dział tematyczny: XXIX-898 (szafki 1-3, wypożyczalnia książek)
 • Hill G., Holman J.: Chemistry in context: laboratory manual. 5th Nelson Thornes, 2001; dział tematyczny: XXIX-899 (szafki 1-3, wypożyczalnia książek)
 • Conoley Ch., Hills Ph.: Chemistry: the complete guide to chemistry. 3rd Harper Collins Publishers, 2008; dział tematyczny: VI-222 (II czytelnia)