2009

2009

 • Rabek J.F.: Współczesna wiedza o polimerach: wybrane zagadnienia. PWN, 2008 (4 egz.); dział tematyczny: XXVŁ (II czytelnia)
 • Advances in physical organic chemistry. Vol. 42. Ed. J.P. Richard. Elsevier, 2008; dział tematyczny: XIII-191/42 (II czytelnia)
 • Bulska E. Metrologia chemiczna: sztuka prowadzenia pomiarów. Wyd. Malamut, 2008 (2 egz.); dział tematyczny: XXVD (I czytelnia)
 • Selen: pierwiastek ważny dla zdrowia i fascynujący dla badacza. Pod red. M. Wierzbickiej [i in.]. Wyd. Malamut, 2007 (3 egz.); dział tematyczny: III-270/1-3 (II czytelnia)
 • Mikrobiologia techniczna. T.2.: mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności. Pod red. Z. Libudzisz [i in.]. PWN, 2008; dział tematyczny: V-84 (II czytelnia)
 • Freeland J.R.: Ekologia molekularna. PWN, 2008; dział tematyczny: V-85 (II czytelnia)
 • Wyatt P., Warren S.: Organic synthesis: strategy and control. Wiley & Sons, 2008; dział tematyczny: XIII-910 (II czytelnia)
 • Hudlicky T., Reed J.W.: The way of synthesis: evolution of design and methods for natural products. Wiley- VCH Verlag, 2007; dział tematyczny: XIII-911 (II czytelnia)
 • Molski M.: Chemia piękna. Wyd.2. (3 egz.). PWN, 2009; dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Sainsbury M.: Chemia związków heterocyklicznych. (7 egz.). PWN, 2009; dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Hepworth J.D., Waring D.R., Waring M.J.: Chemia związków aromatycznych. PWN, 2009; (7 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Bioelectrochemistry: fundamentals, experimental, techniques and applications. Ph. N. Bartlett. J. Wiley & Sons, 2008; dział tematyczny: VIII-1343 (II czytelnia)
 • Clayden J. [at all.]: Organic chemistry. Oxford University Press, 2008 (2 egz.); dział tematyczny: XIII-912, XIII-913 (II czytelnia)
 • Wyatt P., Warren S.: Organic synthesis: strategy and control. Wiley & Sons, 2008; dział tematyczny: XIII-914 (II czytelnia)
 • Hudzicky T., Reed J.W.: The way of synthesis: evolution of design and methods for natural products. Wiley-VCH Verlag, 2007; dział tematyczny: XIII-915 (II czytelnia)
 • Strogatz S.H.: Nonlinear dynamics and chaos: with application to physics, biology, chemistry and engineering. Westview Press, 2000; dział tematyczny: VIII-1314 (II czytelnia)
 • Rabek J.F.: Współczesna wiedza o polimerach: wybrane zagadnienia. PWN, 2008; (10 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Dodziuk H.: Wstęp do chemii supramolekularnej. WUW, 2008 (3 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Moloney M.G.: Mechanizmy reakcji związków organicznych: problemy i rozwiązania. PWN, 2007 (13 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wyd.5. PWN, 2008; (15 egz.); dział tematyczny: XXVE (I czytelnia)
 • Eames J., Feach J.M.: Stereochemia. WUW, 2008; (13 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Advances in Physical Organic Chemistry. Vol. 43. Ed. J.P. Richard. Elsevier, 2009; dział tematyczny: XIII-191/43 (II czytelnia)
 • Hołyst R., Poniewierski A.: Termodynamika w zadaniach. WKSW, 2008 (6 egz.); dział tematyczny: XXVF (I czytelnia)
 • Pod red. Z. Brzózki. Oficyna Wydawnicza PW, 2009 (4 egz.); dział tematyczny: XXVB (II czytelnia)
 • Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L.: Biochemia. Wyd. 4 zm. PWN, 2009 (1 egz.); dział tematyczny: XXVB (II czytelnia)
 • Silverstein R.M. [i in.]: Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych. PWN, 2008 (10 egz.); dział tematyczny: XXVE (I czytelnia)
 • Atkins P.W.: Podstawy chemii fizycznej. PWN, 2009 (6 egz.); dział tematyczny: XXVF (I czytelnia)
 • Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. 4 zm. PWN, 2009; dział tematyczny: XXXIII-545 (pomieszczenie służbowe)
 • Clayden J.[et all.]: Chemia organiczna. Cz. 1. WNT, 2009 (12 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Cygański A.: Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. Wyd. 4 rozszerz. WNT, 2009 (3 egz.); dział tematyczny: XXVE (I czytelnia)
 • Janowska G., Przygocki W., Włochowicz A.: Palność polimerów i materiałów polimerowych. WNT, 2007; dział tematyczny: XV-530 (II czytelnia)
 • Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M.: Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. T.1.WNT, 2007 (2 egz.); dział tematyczny: XXIV-222 i XXIV-224 (korytarz główny)
 • Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M.: Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. T.2.WNT, 2007 (2 egz.); dział tematyczny: XXIV-223 i XXIV-225 (korytarz główny)
 • Bansal R.Ch., Goyal M.: Adsorpcja na węglu aktywnym. WNT, 2009; dział tematyczny: XXIV-226 (korytarz główny)