2008

2008

 • Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Pod red. A. Kalinowskiej [i in.]. WUW,1992 (3 egz.); dział tematyczny: XXIV-218/1, XXIV-218/2, XXIV-218/3 (korytarz główny)
 • Współczesna metrologia: zagadnienia wybrane. Red. J. Barzykowski. WNT, 2007 (5 egz.); dział tematyczny: XXVD (I czytelnia)
 • Sadlej J.: Spektroskopia molekularna. WNT, 2002 (10 egz.); dział tematyczny: XXVF (I czytelnia)
 • Little N.C.: Magnetohydrodynamika: synteza starych i nowych teorii. PWN,1970 (dar); dział tematyczny XVIII-619 (pomieszczenie służbowe)
 • Computer fundamentals for chemists. Ed. J.S. Mattson [at all]. M. Dekker, Inc., 1973 (dar); dział tematyczny: XXII-250 (pomieszczenie służbowe)
 • Anzelm A. J.: Podstawy fizyki statystycznej i termodynamiki. PWN, 1978 (dar); dział tematyczny: XVIII-471 (pomieszczenie służbowe)
 • 50-lecie Olimpiady Chemicznej. Oprac. M. Jelińska-Kazimierczuk. Kom. Główny Olimpiady Chemicznej, 2004 (dar); dział tematyczny: XXI-181 (pomieszczenie służbowe)
 • Profesor Adam Hulanicki: Jubileusz 70-lecia. Praca zbiorowa. WCh UW, 1999 (dar); dział tematyczny: XXI-182 (pomieszczenie służbowe)
 • Hurwic J.: Wspomnienia i refleksje: szkic autobiograficzny. Dom Wydaw.-Promocyjny GAL, 2006 (dar); dział tematyczny: XXI-184 (pomieszczenie służbowe)
 • Kalvoda R.: Techniques of oscillographic polarography. 2nd ed. Elsevier Publ. Company, 1965 (dar); dział tematyczny: X-269 (II czytelnia)
 • Sioda R.E.: Przekształcenia i struktura: wczesna chemia organiczna, jej twórcy, odkrycia i instrumenty. Siedleckie Tow. Naukowe, 2008 (dar); dział tematyczny: XXI-183 (pomieszczenie służbowe)
 • Piela L.: Ideas of quantum chemistry. Elsevier, 2007 (dar); dział tematyczny: XI-240 (pomieszczenie służbowe)
 • Vogel A.L.: Preparatyka organiczna. WNT, 1967 (dar); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Sestak J.: Heat, thermal analysis and society. Nucleus HK, 2004 (dar); dział tematyczny: XXIV-217 (korytarz główny)
 • Bowler B., Parminter S.: Move elementary. Course book with CD-ROM. Macmillian,  2007 (2 egz. + CD); dział tematyczny: XXXIV-579/1-2 (pomieszczenie służbowe)
 • Dignen B., Flinders S., Sweeney S.: English 365 – for work and life. Student’s book 1. Cambridge University Press, 2005 (2 egz.+ CD); dział tematyczny: XXXIV-580/1-2 (pomieszczenie służbowe)
 • Błaszczyk M.K.: Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wydaw. Naukowe PWN, 2007 (dar PWN); dział tematyczny XXIV-220 (korytarz główny)
 • Mikrobiologia techniczna: mikroorganizmy i środowiska ich występowania. Red. naukowa: Z. Libudzisz [i in.]. Wydaw. Naukowe PWN, 2007 (dar PWN); dział tematyczny: V-83 (II czytelnia)
 • van Loon G.W., Duffy S.J.: Chemia środowiska. Wydaw. Naukowe PWN, 2007 (dar PWN); dział tematyczny: XXIV-221 (korytarz główny)
 • Jędrczak A.: Biologiczne przetwarzanie odpadów (Seria: Środowisko). Wydaw. Naukowe PWN, 2007 (dar PWN); dział tematyczny: XXIV-219 (korytarz główny)
 • McHughen A.: Żywność modyfikowana genetycznie: poradnik konsumenta. (Seria: Żywność jako Technologia).WNT (2 egz.); dział tematyczny: XV-523, XV-524 (II czytelnia)
 • Bioinorganic Electrochemistry. Eds. O. Hammerich, J. Ulstrup. Springer, 2008; dział tematyczny: III-291 (II czytelnia)
 • Nanotechnologies for the Life Sciences. Pod red. C. Kumara. Wiley-VCH, 2008; dział tematyczny: VI-201 do VI-210 (II czytelnia)
 • Nanoparticles and Catalysis. Ed. D. Astruc. Wiley-VCh, 2008, dział tematyczny: VI-211 (II czytelnia)
 • Damodaran S. [at all]: Fennemas’s Food Chemistry. 4th Wiley-VCh, 2008; dział tematyczny: XV-525 (II czytelnia)
 • Roat-Malone R.M.: Bioinorganic Chemistry: a short course. 2nd ed. Wiley-Interscience, 2007; dział tematyczny: III-292 (II czytelnia)
 • Silberberg M.S.: Chemistry: the molecular nature of mater and change. 4th ed. McGraw- Hill-Higher Education, 2009; dział tematyczny: VI-212 (II czytelnia)
 • Myers D.: Surfactant science and technology. 3rd ed. Wiley-Interscience, 2006; dział tematyczny: XV-527 (II czytelnia)
 • Isotope effects in chemistry and biology. Kohen A., Limbach H.-H. Taylor & Francis Group, 2008; dział tematyczny: XIV-581 (korytarz główny)
 • Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, 2008 (12 egz.); dział tematyczny: XXVE (I czytelnia)
 • Kisza A. – Elektrochemia. T.1. WNT, 2001 (15 egz.); dział tematyczny: XXVF (I czytelnia)
 • Kisza A. – Elektrochemia. T.2. WNT, 2000 (7 egz.); dział tematyczny: XXVF (I czytelnia)
 • Migaszewski Z.M., Gałuszka A.: Podstawy geochemii środowiska. WNT, 2007 (3 egz.); dział tematyczny: XIX-74/1-3 (II czytelnia)
 • Morris D.G.: Stereochemia. PWN, 2008 (7 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Doonan S.: Białka i peptydy. PWN, 2008 (17 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Fisher J., Arnold J.R.-P.: Chemia dla biologów (Seria: Krótkie Wykłady). PWN, 2008 (13 egz.); dział tematyczny: XXVD (I czytelnia)
 • Electrochemical dictionary. Ed. Bard A.J. [i in.]. Springer, 2008; dział tematyczny: XXXIII-536 (pomieszczenie służbowe)
 • Losy chemików: wspomnienia studentów UW: rocznik 1949. Wyd. Z. Makles, 2008 (2 egz.); dział tematyczny: XXI-185/1-2 (pomieszczenie służbowe)
 • Jurowska-Wernerowa M.: Chemia: leksykon ucznia. WNT, 2003; dział tematyczny: XXXIII-537 (pomieszczenie służbowe)
 • Ufnalski W.: Chemia w szkole średniej. T.1 i T.2. (+ CD). WNT, 1999; dział tematyczny: XXIX-889/1-2 (szafki 1-3, wypożyczalnia książek)
 • Fizyka materiałów polimerowych: makrocząsteczki i ich układ. Pod red. H. Galiny. WNT, 2008 (12 egz.); dział tematyczny: XXVŁ (II czytelnia)
 • Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wyd. 5. PWN, 2008 (3 egz.); dział tematyczny XXVE (I czytelnia)
 • Morris D.G.: Stereochemia. PWN, 2008 (3 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Doonan S.: Białka i peptydy. WNT, 2008 (3 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Fisher J., Arnold J.R.-P.: Chemia dla biologów (Seria: Krótkie Wykłady). PWN, 2008 (3 egz.); dział tematyczny: XXVD (I czytelnia)
 • Jones L., Atkins W.P.: Chemia ogólna: cząsteczki, materia, reakcje. PWN, 2006 (2 egz.); dział tematyczny: XXVD (I czytelnia)
 • Vogel A.I.: Preparatyka organiczna. Wyd. 3. zm. WNT, 2006 (4 egz.); dział tematyczny: XXVK (I czytelnia)
 • Podstawy biotechnologii przemysłowej. Pod red. W. Bednarskiego [i in.]. WNT, 2007 (2 egz.); dział tematyczny: XXVŁ (II czytelnia)
 • Murray R.K., Granner D.K., Rodwell V.W.: Ilustrowana biochemia Harper’a. Wyd. 6 uaktual. Wyd. Lekarskie PZWL, 2008; dział tematyczny: III-294 (II czytelnia)
 • Red. R.W. Kelsall [at all]. PWN, 2008 (15 egz.); dział tematyczny: VI-213/1-15 (II czytelnia)
 • de Hoffmann E. [at all.]: Spektrometria mas. WNT, 1998 (5 egz.); dział tematyczny: XIV-282/1-5 (korytarz główny)
 • Wasilewski M., Dawydow W.W.: Bezpieczeństwo w pracowni chemicznej. WNT, 2008 (2 egz.); dział tematyczny: II-42/1-2 (pomieszczenie służbowe)
 • Timbrell J.: Paradoks trucizn: substancje chemiczne przyjazne i wrogie. WNT, 2008 (2 egz.); dział tematyczny: III-295/1-2 (II czytelnia)
 • Chemia żywności.T.1-3. Pod red. Z.E. Sikorskiego. Wyd. 5. WNT, 2007 (1 kompl.); dział tematyczny: XV-528/1-3 (II czytelnia)
 • Oleś A.: Metody doświadczalne fizyki ciała stałego. Wyd. 2. zm. i popr. WNT, 1998 (3 egz.); dział tematyczny: XXVN (II czytelnia)
 • Principles and applications of thermal analysis. P. Gabbott. Blackwell Publ., 2008; dział tematyczny: XV-529 (II czytelnia)