e-podręczniki

e-PODRĘCZNIKI

Aktualna lista wybranych tytułów podręczników akademickich z zakresu chemii w wersji elektronicznej dostępnych na platformie IBUK Libra (pol.) ze strony domowej BUW w zakładce E-książki:

 • Analiza statystyczna w laboratorium badawczym (W. Hyk, Z. Stojek)
 • Atom i cząsteczka (W. Kołos, J. Sadlej)
 • Bezpieczeństwo w pracowni chemicznej (M. Wasielewski, W. Dawydow)
 • Białka i peptydy (S. Doonan)
 • Chemia analityczna. T. 1 (J. Minczewski, Z. Marczenko)
 • Chemia analityczna. T. 2 (J. Minczewski, Z. Marczenko)
 • Chemia fizyczna. T. 1 (K. Pigoń, Z. Ruziewicz)
 • Chemia fizyczna. T. 2 (K. Pigoń, Z. Ruziewicz)
 • Chemia fizyczna. T. 3 (J. Demichowicz-Pigoniowa)
 • Chemia fizyczna. T. 4: laboratorium fizykochemiczne (red. L. Komorowski, A. Olszowski)
 • Chemia koordynacyjna w zastosowaniach (A. Trzeciak, J. Starosta, M. Cieślak-Golonka)
 • Chemia leków; seria: Krótkie Wykłady (P. Graham)
 • Chemia medyczna (P. Graham)
 • Chemia nieorganiczna; seria: Krótkie Wykłady (P. A. Cox)
 • Chemia obliczeniowa (J. Harvey)
 • Chemia organiczna; seria: Krótkie Wykłady (P. Graham)
 • Chemia organiczna. 1 (R. T. Morrison, R. N. Boyd)
 • Chemia organiczna. 2 (R. T. Morrison, R. N. Boyd)
 • Chemia organiczna: rozwiązywanie problemów (R. T. Morrison, R. N. Boyd)
 • Chemia piękna (M. Molski)
 • Chemia środowiska (J. Naumczyk)
 • Chemia związków aromatycznych (J. D. Hepworth, D. R. Waring, M. J. Waring)
 • Chemia związków heterocyklicznych (M. Sainsbury)
 • Chemia związków koordynacyjnych (W. Starodub i in.)
 • Chemiczne metody analizy ilościowej (A. Cygański)
 • Chromatografia cieczowa – teoria i praktyka (A. Cygański)
 • Chromatografia gazowa (Z. Witkiewicz, J. Hepter)
 • Chromatografia i techniki elektromigracyjne: słownik pięciojęzykowy (pod red. E. Śliwka, Z. Witkiewicz)
 • Chromatografia jonowa (R. Michalski)
 • Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej (pod red. Z. Galusa)
 • Eksperymentalne metody magnetochemii (M. Pękała)
 • Elektrochemia cieczowych granic fazowych (Z. Koczorowski, Z. A. Figaszewski, A. D. Petelska)
 • Fizyka materiałów polimerowych: makrocząsteczki i ich układy (H. Galina)
 • Fotochemia i spektroskopia optyczna (A. Turek, J. Najbur)
 • Geochemia środowiska (Z. Migaszewski, A. Gałuszka)
 • Grafen: otrzymywanie, charakterystyka, zastosowanie (A. Huczko, A. Dąbrowska, M. Kurcz)
 • Idee chemii kwantowej (L. Piela)
 • Laboratorium chemii. Wyd. 6 z 2015 r. (E. Wagner-Czauderna, T. Krawczyński vel Krawczyk)
 • Laboratorium chemii organicznej: techniki pracy i przepisy bhp (P. Kowalski)
 • Mechanizmy reakcji organicznych (W. Majewski)
 • Metody instrumentalne w analizie chemicznej (W. Szczepaniak)
 • Metody spektroskopowe w chemii analitycznej (A. Cygański)
 • Metody teorii grup w chemii (W. Starodup, A. Michalik)
 • Mieszanie układów wielofazowych (J. Kamieński)
 • Mikroskopia chemiczna i analityczne techniki wielowymiarowe oraz sprzężone (M. Szklarczyk)
 • Nanorurki węglowe: otrzymywanie, charakterystyka, zastosowanie (A. Huczko, M. Kurcz, M. Popławska)
 • Nanotechnologia w praktyce (K. Żelechowska)
 • Naturalne związki organiczne (A. Kołodziejczyk)
 • Nowoczesne kompendium chemii (K.-H. Lautenschlager, W. Schroter, A. Wanninger)
 • Paradoks trucizn (J. Timbrell)
 • Podstawy chemii nieorganicznej (A. Bielański)
 • Podstawy chemii nieorganicznej. T. 1 (A. Bielański)
 • Podstawy chemii nieorganicznej. T. 2 (A. Bielański)
 • Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych (Z. Witkiewicz, J. Kałużna-Czaplińska )
 • Polimery: otrzymywanie, metody badawcze, zastosowanie (J. F. Rabek)
 • Pracownia chemii ogólnej i analitycznej: skrypt dla studentów Wydz. Biologii UW. z 2018 r. (M. Maj-Żurawska, E. Wagner-Czauderna)
 • Proteomika i metabolomika (pod red. A. Kraj, A. Drabik, J. Silberring)
 • Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej (A. Hulanicki)
 • Równowagi jonowe (W. Ufnalski)
 • Spektroskopia oscylacyjna: od teorii do praktyki (Red. K. Małek)
 • Statystyka i chemometria w chemii analitycznej (J. Miller, J. Miller)
 • Świat nanocząstek (Pod red. A. Świderskiej)
 • Technologia chemiczna: przemysł nieorganiczny (K. Schmidt-Szałowski, K. Krawczyk, J. Petryk, J. Sentek)
 • Technologia chemiczna: ćwiczenia rachunkowe (K. Schmidt-Szałowski, K. Krawczyk, J. Petryk, J. Sentek)
 • Uwaga promieniowanie (E. Krystkowiak)
 • Współczesna synteza organiczna (J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit)
 • Współczesna wiedza o polimerach (J. F. Rabek)
 • Współczesna wiedza o polimerach. T. 1 (J. F. Rabek)
 • Współczesna wiedza o polimerach. T. 2 (J. F. Rabek)
 • Wstęp do chemii koordynacyjnej (M. Wasilewski , M. Cieślak-Golonka, J. Starosta)
 • Wstęp do chemii supramolekularnej. Wyd. 2 (H. Dudziak)
 • Wstęp do teoretycznej spektroskopii molekularnej (M. T. Pawlikowski)
 • Zbiór zadań z analizy chemicznej (M. Wesołowski, K. Szefer, D. Zimna)
 • Zbiór zadań z olimpiad chemicznych L-LIX (Red. M. Orlik, M. Jelińska-Kazimierczuk)
 • Zrozumieć chemię: podstawowe ćwiczenia laboratoryjne dla studentów chemii / Understanding chemistry: basic laboratory taks for chemistry students (Z. Rzączyńska, A. Dziewulska-Kułaczkowska, M. Iwan, A. Bartyzel)