bazy danych

e-BAZY DANYCH

Korzystanie z baz danych udostępnianych przez system biblioteczno-informacyjny UW dozwolone jest wyłącznie w celach edukacyjnych, naukowych i dydaktycznych oraz niekomercyjnych.

Dostęp do e-baz danych na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=157

Dostęp do licencjonowanych baz danych z zakresu chemii w wersji elektronicznej prenumerowanych corocznie przez Bibliotekę WCh: