wypożyczalnia międzybiblioteczna

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

Biblioteka Wydziału Chemii UW prowadzi wypożyczanie międzybiblioteczne swoich zbiorów jak również pośredniczy w sprowadzaniu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek polskich i zagranicznych.

 1. sprowadzanie i wypożyczanie zbiorów z innych bibliotek

Prawo do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają pracownicy, doktoranci oraz studenci II i III roku studiów I stopnia (licencjat) oraz I i II roku studiów II stopnia (magisterskie) studiujący na Wydziale Chemii UW.

Zamówienia międzybiblioteczne można składać osobiście w Bibliotece WCh
codziennie w godzinach: 9:00 – 19:00, w soboty: 10:00 – 16:00
lub e-mailowo: tdowjat@chem.uw.edu.pl

Osoba zamawiająca materiały biblioteczne zobowiązuje się do przestrzegania zasad udostępniania określonych przez bibliotekę będącą ich właścicielem.

Sprowadzane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych czasopisma i książki udostępniane są na miejscu w Czytelni na czas określony wcześniej przez bibliotekę, z której zostały one wypożyczone. W wyjątkowym sytuacjach dzieła te mogą być wypożyczane na krótki termin poza teren Biblioteki.

Wszystkie koszty za odbitki i wysyłkę pocztową zamówionych materiałów bibliotecznych ponosi Zamawiający.

 1. wypożyczanie zbiorów własnych innym bibliotekom

Innym bibliotekom wypożycza się – jednorazowo – do 3 woluminów książek – na okres 30 dni, na podstawie rewersu międzybibliotecznego, prawidłowo opieczętowanego, czytelnie wypełnionego oraz zawierającego wszystkie dane osoby wypożyczającej jak również dokładny adres i telefon biblioteki zamawiającej.

Pojedyncze numery czasopism polskich i zagranicznych wypożycza się na rewers międzybiblioteczny tylko w wyjątkowych wypadkach i jedynie za zgodą Kierownika Biblioteki Wydziału Chemii UW.

W zamian wykonuje się odpłatnie (według aktualnie obowiązującego cennika) odbitki kserograficzne lub skanowanie potrzebnych fragmentów dzieła

Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają (zgodnie z pkt. 17 &. III. Regulaminu Biblioteki Wydziału Chemii UW):

 • czasopisma naukowe (obcojęzyczne i polskie) z przed 1945 r.
 • czasopisma naukowe (obcojęzyczne i polskie) z bieżącego roku kalendarzowego,
 • książki wydane przed 1945 r.,
 • książki unikatowe (w jednym egzemplarzu),
 • dzieła wchodzące w skład księgozbioru podręcznego Czytelni, (wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki tematyczne i językowe, poradniki fizyczno-chemiczne, tablic matematyczne, tablice widm itp.),
 • materiały dydaktyczne pozostawione w zbiorach Biblioteki przez poszczególnych wykładowców na okres semestru zimowego i/lub letniego w danym roku akademickim,
 • obiekty w złym stanie zachowania,
 • zbiory specjalne (w formie rękopisu lub płyty CD ROM),
 • mikroformy (mikrofisze i dysertacje).
 1. zamawianie materiałów bibliotecznych z zagranicy

Sprowadzaniem materiałów bibliotecznych z zagranicy, na indywidualne zamówienie czytelnika z Wydziału Chemii, zajmuje się Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie:

tel.: (022) 55 25 209
e-mail: wyp.buw@uw.edu.pl

Dezyderaty można składać również w Bibliotece WCh.

Zamówienia studentów i doktorantów na sprowadzanie zagranicznych materiałów bibliotecznych powinny być zaopatrzone w podpis opiekuna naukowego lub kierownika Pracowni potwierdzającego konieczność sprowadzenia materiału bibliotecznego.

Zamówione książki udostępniane są w Czytelni.

Koszty sprowadzania materiałów bibliotecznych z zagranicy określa cennik Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUW.