System Wypożyczeń Międzywydziałowych (SWM)

System Wypożyczeń Międzywydziałowych (SWM)

System Wypożyczeń Międzywydziałowych (w skrócie: SWM) ma na celu umożliwienie wypożyczenia, przez każdego pracownika, doktoranta i studenta z Wydziału Chemii, potrzebnych im materiałów bibliotecznych na zewnątrz (do domu) z innych bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego niż ich biblioteka wydziałowa.

Warunkiem korzystania z SWM jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej UW.