biblioteczny punkt kserograficzny

BIBLIOTECZNY PUNKT KSEROGRAFICZNY

W Bibliotece Wydziału Chemii istnieje możliwość wykonania odbitek kserograficznych z materiałów bibliotecznych znajdujących się w jej zbiorach jak i własnych dostarczonych przez użytkownika.

Służy do tego samoobsługowy kserograf znajdujący się w „Punkcie kserograficznym” obok stanowiska Wypożyczalni książek.

Do wykonania kserokopii wymagane jest użycie specjalnej karty magnetyczne, którą można zakupić przy stanowisku Wypożyczalni książek.

1  karta magnetyczna do kserografu bibliotecznego = 5 zł

Przypomnienie:

  1. Przepisy prawa autorskiego (Dz. U 1994 Nr 24 poz. 83) pozwalają na kopiowanie fragmentów opublikowanych materiałów, nie większych jednak niż 1 arkusz wydawniczy (22 strony).
  2. Kopiowanie materiałów na prawach rękopisu tj. prac magisterskich i prac doktorskich jest zabronione.

Wszystkie usterki w pracy maszyn kserograficznych należy każdorazowo zgłaszać dyżurującemu pracownikowi Biblioteki.

Odpowiedzialnością i kosztami napraw za świadome uszkodzenie bądź samodzielne próby napraw kserografów obciążony zostaje sprawca ewentualnych usterek.

Dla czytelników spoza Wydziału Chemii UW Biblioteka wykonuje odpłatnie kserokopie wyłącznie z własnych zbiorów bibliotecznych.

Nie wykonuje się kserokopii z następujących materiałów bibliotecznych:

  • czasopism wydanych przed 1900 r.,
  • materiałów zaczytanych i zniszczonych,
  • zbiorów specjalnych

Cennik za usługi kserograficzne jest aktualizowany i uzgadniany z odpowiednimi władzami Wydziału na początku każdego nowego roku akademickiego.

1 odbitka kserograficzna = 1 strona A4 = 30 gr