ROZMIESZCZENIE DZIAŁÓW TEMATYCZNYCH KSIĄŻEK

ROZMIESZCZENIE DZIAŁÓW TEMATYCZNYCH KSIĄŻEK

numer działu tematycznego nazwa
działu tematycznego książek
miejsce
działu książek
I ASTRONOMIA I ASTROFIZYKA pomieszczenie służbowe
II BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY pomieszczenie służbowe
III BIOCHEMIA II czytelnia
IV BIOFIZYKA II czytelnia
V BIOLOGIA II czytelnia
VI CHEMIA II czytelnia
VII CHEMIA ANALITYCZNA II czytelnia
VIII CHEMIA FIZYCZNA II czytelnia
IX CHEMIA JĄDROWA korytarz główny
X KRYSTALOCHEMIA II czytelnia
XI CHEMIA KWANTOWA pomieszczenie służbowe
XII CHEMIA NIEORGANICZNA II czytelnia
XIII CHEMIA ORGANICZNA II czytelnia
XIV CHEMIA – STRUKTURA ATOMÓW
IMOLEKUŁ, SPEKTROSKOPIA
korytarz główny
XV TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA II czytelnia
XVI CHEMIA ZWIĄZKÓW WIELKOCZĄSTECZKOWYCH II czytelnia
XVII FIZJOLOGIA II czytelnia
XVIII FIZYKA pomieszczenie służbowe
XIX GEOCHEMIA I MINERALOGIA II czytelnia
XXI HISTORIA NAUKI pomieszczenie służbowe
XXII INFORMATYKA pomieszczenie służbowe
XXIII MATEMATYKA korytarz główny
XXIV OCHRONA ŚRODOWISKA korytarz główny
XXV PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE I czytelnia
XXV D chemia ogólna
XXV E chemia analityczna
XXV F chemia fizyczna
XXV H krystalochemia
XXV J chemia nieorganiczna
XXV K chemia organiczna
XXV Ł technologia chemiczna II czytelnia
XXV B biochemia
XXV G chemia jądrowa
XXV N fizyka
XXV R matematyka
XXVI PRACE DOKTORSKIE szafki – 4, 5 , 6 wypożyczalnia książek
XXVIII BIBLIOTEKOZNAWSTWO,
INFORMACJA NAUKOWA
magazyn biblioteczny R(m)-8
XXIX DYDAKTYKA I PEDAGOGIKA,
SZKOLNICTWO WYŻSZE
szafki – 1, 2, 3 wypożyczalnia książek
XXX ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA pomieszczenie służbowe
XXXI EKONOMIA, SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE pomieszczenie służbowe
XXXII FILOZOFIA II czytelnia
XXXIII WYDAWNICTWA INFORMACYJNE pomieszczenie służbowe
XXXIV SŁOWNIKI i NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH pomieszczenie służbowe
XXXV ORGANIZACJA i PLANOWANIE
BADAŃ NAUKOWYCH
pomieszczenie służbowe
XXXVI PSYCHOLOGIA pomieszczenie służbowe