zbiory biblioteczne

ZBIORY BIBLIOTECZNE

książki

Profil gromadzonego na półkach księgozbioru obejmuje: chemię ogólną; chemię analityczną (analizę chemiczną, instrumentalną i chromatografię); elektroanalizę, elektrochemię, i radiometrię; chemię nieorganiczną; chemię bionieorganiczną, chemię bioorganiczną; chemię organiczną (preparatykę i syntezę organiczną, stereochemię); chemię metaloorganiczną; chemię fizyczną (katalizę i kinetykę chemiczną, termodynamikę i statykę, magnetochemię, fotochemię i fulereny); chemię kwantową i teoretyczną; chemię polimerów; chemię jądrową i radiacyjną; krystalochemię i rentgenografię; technologię i inżynierię chemiczną; chemię związków wielkocząsteczkowych oraz spektroskopię molekularną; chemię toksykologiczną, chemię leków jak również książki z zakresu dydaktyki chemii.

Ponadto gromadzone są również wybrane pozycje z geochemii i mineralogii; fizyki i biofizyki; podstaw matematyki i informatyki chemicznej, chemometrii; biochemii i ochrony środowiska (głównie z tematyki zanieczyszczeń i pierwiastków śladowych w środowisku oraz zastosowań technologii chemicznych w przyrodzie).

Z nauk pomocniczych Biblioteka posiada przede wszystkim księgozbiór z zakresu historii nauki (biografie i ogólne opracowania); podstaw filozofii, psychologii oraz pedagogiki społecznej.

ROZMIESZCZENIE DZIAŁÓW TEMATYCZNYCH KSIĄŻEK

czasopisma

zbiory specjalne

  • prace dyplomowe

Obejmują zbiór prac licencjackich i magisterskich obronionych na Wydziale Chemii UW od roku 1995 do chwili obecnej. Cały zgromadzony zbiór prac został zdigitalizowany i udostępniony w wewnętrznej bazie danych (w postaci plików pdf), którą można przeglądać na miejscu w Bibliotece na oddzielnym stanowisku komputerowym. Baza ta nosi nazwę „Bazy Prac Dyplomowych Wydziału Chemii UW”.
Opcje wyszukiwania pojedynczej pracy obejmują następujące elementy: Autor (pracy); Tytuł (pracy); Promotor; Nazwa pracowni, Rok obrony (pracy) oraz Słowa kluczowe (zawarte w treści pracy).
Nie ma możliwości zgrywania ani powielania żadnych fragmentów bazy na zewnętrzne nośniki cyfrowe.
Baza jest ogólnodostępna i można z niej korzystać w stałych godzinach pracy Biblioteki Wydziałowej przez 6 dni w tygodniu.

  • rozprawy doktorskie

Obejmuje zbiór wszystkich prac doktorskich (bez habilitacji) obronionych na Wydziale Chemii UW do chwili obecnej. Dostępne są w postaci oprawionych maszynopisów, wydruków komputerowych lub w wersji książkowej.
Wszystkie prace gromadzone są w jednym dziale tematycznym XXVI (PRACE DOKTORSKIE) i na bieżąco opracowywane, każda z osobna, pod indywidualną sygnaturą miejsca.
Można je wypożyczać do domu na okres 30 dni z możliwością dalszej ich prolongaty.
Cały zbiór prac doktorskich został opracowany w systemie komputerowym VTLS/VIRTUA i obecnie jest dostępny w Katalogu online bibliotek UW.