zasady wypożyczania książek

UPRAWNIENIA
do wypożyczania książek z Biblioteki Wydziału Chemii UW

kategoria czytelnika limit książek
do wypożyczenia

rodzaje
wypożyczanych
zbiorów

przedział czasowy
wypożyczenia

studenci wszystkich
kierunków studiów
na Wydziale Chemii
 do 20 książek  podręczniki akademickie
dział XXV
 180 dni
 książki naukowe
działy I-XXXVI
30 dni

słuchacze studiów doktoranckich
z Wydziału Chemii

 do 15 książek  podręczniki akademickie
dział XXV
i
książki naukowe
działy I-XXXVI
90 dni

 pracownicy naukowi
i naukowo-dydaktyczni
z Wydziału Chemii

 do 30 książek   podręczniki akademickie
dział XXV
i
książki naukowe
działy I-XXXVI
1 rok
  pracownicy
administracyjno-techniczni
z Wydziału Chemii
  do 10 książek   podręczniki akademickie
dział XXV
i
książki naukowe
działy I-XXXVI
 90 dni
osoby pracujące naukowo
na Wydziale Chemii
(na umowę o pracę
na czas określony)
  do 5 książek   podręczniki akademickie
dział XXV
i
książki naukowe
działy I-XXXVI
 90 dni
czytelnicy i ich biblioteki
z innych jednostek organizacyjnych UW
  do 5 książek   podręczniki akademickie
dział XXV
i
książki naukowe
działy I-XXXVI
 30 dni
czytelnicy spoza UW
(w ramach BiblioWawa)
  do 5 książek podręczniki akademickie
dział XXV
i
książki naukowe
działy I-XXXVI
 30 dni