zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI

 • ze zbiorów i usług Biblioteki WCh na miejscu mogą korzystać wszyscy zainteresowani tematyką chemiczną z Warszawy i z całej Polski.
 • do domu zbiory biblioteczne mogą wypożyczać jedynie czytelnicy studiujący bądź pracujących na Wydziale Chemii UW oraz pracownicy emerytowani i użytkownicy systemu SWM (więcej na ten temat w zakładkach: ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK i USŁUGI BIBLIOTECZNE).
 • Biblioteka Wydziału Chemii UW pełni rolę biblioteki naukowej, która gromadzi w swoich zbiorach wysoko wyspecjalizowane tematycznie książki i czasopisma naukowe obecnie głównie w języku polskim i angielskim.
 • jest również biblioteką o charakterze dydaktycznym, gdyż prawie 40% jej księgozbioru stanowią polskie podręczniki akademickie gromadzone i udostępniane w zbiorze wieloegzemplarzowym uzupełnianym na bieżąco nowościami ukazującymi się na rynku wydawniczym.
 • prawie 85% zbiorów znajduje się w wolnym dostępie to znaczy, że czytelnik samodzielnie wyszukuje potrzebne mu materiały biblioteczne by następnie skorzystać z nich na miejscu lub wypożyczyć do domu.
 • wykorzystane książki i czasopisma naukowe należy odstawiać na miejsce bądź na specjalnie w tym celu przygotowane wózki biblioteczne.
 • przed wejściem do czytelni należy pamiętać o pozostawieniu okryć wierzchnich, toreb, plecaków i teczek w szatni głównej na parterze gmachu Chemii bądź w szafkach znajdujących się na zewnątrz przed wejściem do Biblioteki. Kluczyk do szafki można pobrać na stanowisku Wypożyczalni książek u dyżurującego bibliotekarza.
 • wyszukiwanie potrzebnej książki czytelnik rozpoczyna od przeglądania zawartości Katalogu online bibliotek UW dostępnego na stronie domowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW).
 • należy zwrócić szczególną uwagę na oznaczenie sygnatury miejsca (działu tematycznego), w którym stoi poszukiwana pozycja (pomocną tabelkę z układem działów tematycznych zbioru książek w naszej Bibliotece można odnaleźć w zakładce: ZBIORY BIBLIOTECZNE).
 • zbiór książek naukowych podzielony został na 36 umownych działów tematycznych oznaczonych rzymską numeracją od I do XXXVI. Książki wewnątrz tych działów ustawione są w uporządkowanym ciągu numerycznym.

          I tak przykładowo:

          sygnatura III-55 oznacza książkę z działu tematycznego III oznaczającego dział BIOCHEMII, w którym książka ta stoi na półce jako 55 pozycja w rzędzie.

 • dział tematyczny z podręcznikami i skryptami akademickimi oznaczony został sygnaturą XXV rozszerzoną dalej przez dodanie do niej wybranej umownie litery z alfabetu łacińskiego.

          I tak przykładowo:

          dział XXV-E – określa „chemię analityczną”; dział XXV-K – „chemię organiczną” a dział XXV-R – „matematykę”

Książki w księgozbiorze dydaktycznym, dla ułatwienia poszukiwań, ustawione są w układzie alfabetycznym według autora bądź tytułu zaś skrypty uczelniane do zajęć w poszczególnych pracowniach chemicznych stoją zazwyczaj na dolnych półkach głównych regałów bibliotecznych.

 • po odnalezieniu książki w katalogu online użytkownik udaje się do czytelni do odpowiedniego działu tematycznego, by odnaleźć ją na półce. Następnie z wybraną już książką kieruje się do Wypożyczalni książek gdzie po okazaniu karty bibliotecznej UW wypożycza ją zgodnie z jej statusem i swoimi uprawnieniami jako czytelnika (więcej na ten temat w zakładce: ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK).
 • w momencie wypożyczania książek każdy z czytelników otrzymuje wydruk z listą aktualnych wypożyczeń, który zawiera wszystkie informacje o ich liczbie, czasie wypożyczenia i przewidywanej dacie zwrotu. Wydruk ten należy zachować do momentu całkowitego zwrotu wszystkich książek z listy gdyż stanowi on dowód w razie jakiejkolwiek reklamacji.
 • w księgozbiorze podręcznym Biblioteki Wydziałowej znajdują się również książki oznaczone żółtą naklejką. Są to pojedyncze egzemplarze najbardziej poszukiwanych książek zarówno z zakresu księgozbioru dydaktycznego jak i naukowego. Książek tych nie wypożycza się do domu ani nie wynosi poza teren Biblioteki bez wiedzy i zgody dyżurującego bibliotekarza. W wyjątkowych przypadkach można je wypożyczyć „na jedną noc” (jednorazowo do 3 woluminów) to znaczy: na 1 godzinę przed zamknięciem Biblioteki a zwrócić najpóźniej w 1 godzinę po ponownym jej otwarciu następnego dnia.
 • na zbiór czasopism naukowych, zgromadzonych na półkach, składają się wybrane tytuły polskich i zagranicznych czasopism naukowych z zakresu szeroko rozumianej chemii gromadzone przez Bibliotekę WCh do 2010 r. wyłącznie w wersji papierowej.
 • archiwalne zbiory czasopism rozmieszczone są w różnych pomieszczeniach bibliotecznych często niedostępnych bezpośrednio dla czytelnika.

Aby z nich skorzystać należy:

-sprawdzić dostępność danego tytułu czasopisma w zbiorach i miejsce jego przechowywania w kartkowym katalogu czasopism (oznaczenie miejsc: P– pólka w głównych pomieszczeniach Biblioteki; R– regał w sali Starej Biblioteki; R(z)– regał na zapleczu Starej Biblioteki); R(m)– regał w magazynie bibliotecznym),

-złożyć zamówienie u dyżurującego bibliotekarza (dotyczy wyłącznie zbiorów zgromadzonych w magazynie bibliotecznym) – realizacja: do 20 min.; po godz. 14:00 – odbiór czasopisma dopiero następnego dnia od godz. 10:00 (rano),

-pobrać klucze u dyżurującego bibliotekarza do wybranej sali ze zbiorami czasopism naukowych (dotyczy: sali Starej Biblioteki, zaplecza Starej Biblioteki, szaf A i B znajdujących się przed wejściem do Biblioteki),

-wykonać odbitkę wybranego artykułu (odpłatnie bądź za pomocą zakupionej wcześniej karty magnetycznej do kserowania) w bibliotecznym Punkcie kserograficznym,

-odłożyć wykorzystane czasopismo na miejsce bądź na najbliższy wózek biblioteczny.

 • aktualnie kupowane w rocznej prenumeracie bieżącej wybrane tytuły zagranicznych czasopism naukowych dostępne są wyłącznie w wersji elektronicznej. Natomiast większość polskich periodyki naukowych z zakresu chemii nadal prenumerowanych jest w wersji papierowej (więcej informacji w zakładce: ZBIORY BIBLIOTECZNE).
 • rozprawy doktorskie obronione na Wydziale Chemii UW można wypożyczać na zewnątrz do domu na okres 30 dni z możliwością ponownej prolongaty o ile dana praca nie została wcześniej zarezerwowana online (przez opcję – „podpięcie”) przez innego czytelnika.
 • nie wypożycza się na zewnątrz prac dyplomowych (prac licencjackich i magisterskich) zgromadzonych w zbiorach bibliotecznych w wersji papierowej czy też w postaci płyt CD-ROM. Można je jedynie przeglądać w specjalnie przygotowanej wewnętrznej bazie na jednym z komputerów bibliotecznych znajdujących się w korytarzu głównym Biblioteki Wydziałowej.
 • Biblioteka Wydziału Chemii UW wykonuje skany ze swoich zbiorów książek i czasopism w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej.