DOKTORANT

DOKTORANT

 1. zdalne aktywowanie konta Czytelnika (przez Internet) – dzięki ważnej Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej (ELD)

Należy:

 • przygotować elektroniczną legitymację doktorancką (ELD)
 • wejść na stronę domową BUW: www.buw.uw.edu.pl
 • kliknąć w zakładkę w górnym menu: Praktyczne informacje a następnie w: Jak korzystać ?
 • wybrać zielony pasek z napisem: Zapisy
 • wybrać następnie link: Aktywacja konta studenta UW
 • dalej postępować zgodnie z komunikatami, które będą pojawiać się na kolejnych ekranach
 • po pomyślnym przejściu całej procedury konto Czytelnika będzie aktywne następnego dnia od godz. 5:00 rano
 • w przypadku kłopotów z zapisem online zgłosić się osobiście do Wypożyczalni Miejscowej BUW (stanowisko „Zapisów”).
 1. osobisty zapis w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie – (Powiśle, ul. Dobra 56/66, Wypożyczalnia Miejscowa, poziom 1, stanowisko „Zapisów” po lewej stronie od schodów; w roku akademickim czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 21:00, w soboty w godz. 9:00 – 20:00).

Dokumenty niezbędne przy zapisie osobistym doktoranta w BUW:

 • ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania i nr PESEL
 • karta słuchacza z aktualnymi wpisami semestralnymi

Po osobistym zapisie doktoranta w BUW jego nowe konto Czytelnika jest aktywne od razu.