zapisy do Biblioteki

ZAPISY DO BIBLIOTEKI

Do Biblioteki Wydziału Chemii UW mogą zapisać się:

 • studenci I i II stopnia wszystkich kierunków studiów prowadzonych na WCh UW,
 • doktoranci z WCh,
 • pracownicy naukowi z WCh,
 • pracownicy pionu administracyjno-technicznego z WCh,
 • pracownicy emerytowani z WCh,
 • osoby pracujące naukowo (na czas określony) w poszczególnych Pracowniach WCh.

zapisując się do naszej Biblioteki Wydziałowej
student / doktorant / pracownik z Wydziału Chemii
zapisuje się równocześnie
do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW)
i aktywuje sobie
konto biblioteczne Czytelnika w wersji elektronicznej
wspólne dla obu tych bibliotek

Zapisy odbywają się na 2 sposoby:

 1. zdalnie (przez Internet)

lub

 1. osobiście w BUW

Jak może zapisać się… ?

Od momentu zapisu
elektroniczna legitymacja
ELS / ELD / ELP
staje się
KARTĄ BIBLIOTECZNĄ

NUMEREM karty bibliotecznej UW staje się ciąg cyfr znajdujących się pod numerem kreskowym na odwrocie elektronicznej legitymacji.

HASŁEM dostępu do konta bibliotecznego staje się hasło wybrane przez Czytelnika w czasie zdalnego aktywowania konta przez Internet lub podane w momencie osobistego zapisu w BUW.

KARTY BIBLIOTECZNEJ UW NIE WOLNO NIKOMU ODSTĘPOWAĆ

Aktywowana w trakcie zapisu karta biblioteczna UW upoważnia do wypożyczania książek z naszej Biblioteki Wydziałowej na zewnątrz do domu oraz korzystania z innych bibliotek UW w ramach systemu SWM (więcej na temat systemu SWM na UW w zakładce: USŁUGI BIBLIOTECZNE).

TERMIN WAŻNOŚCI KARTY BIBLIOTECZNEJ

Karta biblioteczna UW ważna jest okresowo:

 • dla pracownika WCh – 1 rok
 • dla doktoranta WCh – 1 rok
 • dla studenta WCh – 1 semestr zimowy / letni w danym roku akademickim.

Po upływie określonego powyżej czasu doktoranci i pracownicy z Wydziału Chemii mogą przedłużyć OSOBIŚCIE ważność karty bibliotecznej w Bibliotece Wydziałowej po okazaniu aktualnej legitymacji doktoranckiej lub legitymacji pracownika UW.

W przypadku studentów karty biblioteczne przedłużane są AUTOMATYCZNIE przez BUW na podstawie zaliczenia semestralnego wpisanego przez nasz Dziekanat Studencki na platformie USOSweb.

Uwaga!
przedłużenie ważności karty bibliotecznej UW
nie powoduje automatycznego przedłużenia
daty zwrotu wypożyczonych wcześniej książek  

w celu dalszego wypożyczenia należy je samodzielnie prolongować
przez Internet lub osobiście w Bibliotece Wydziałowej

ROZLICZENIE Z BIBLIOTEKĄ WYDZIAŁOWĄ

Całkowite rozliczenie studentów i pracowników z Wydziału Chemii UW następuje w pierwszej kolejności w Bibliotece Wydziałowej a dopiero potem w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

UWAGA!
Nowo przyjęci studenci II stopnia zapisują się ponownie do biblioteki zdalnie bądź osobiście w BUW.