pracownicy Biblioteki

Pracownicy Biblioteki:

mgr Agnieszka Łapacz – kierownik Biblioteki;  alapacz@chem.uw.edu.pl
mgr Dariusz Bender; benakiba@chem.uw.edu.pl
mgr Tomasz Dowjat; tdowjat@chem.uw.edu.pl
mgr Marzena Kołodziej; mkolodziej@chem.uw.edu.pl