bieżące ogłoszenia Biblioteki

INFORMACJA
(dla studentów I roku na Wydziale Chemii UW)

dnia 2 października
rusza termin zaliczenia obowiązkowego przedmiotu
Szkolenie biblioteczne online 

Szkolenie to należy zaliczyć:  

  • samodzielnie
  • w terminie od 2 października do 4 listopada br.
  • materiały informacyjne znajdują się na stronie domowej Biblioteki Wydziałowej w zakładce „SZKOLENIE BIBLIOTECZNE online

Hasło do logowania się
do zakładki „SZKOLENIE BIBLIOTECZNE onlinejest dostępne: 

  • u Opiekuna roku

lub

  • w Bibliotece Wydziałowej

Warunkiem zaliczenia szkolenia bibliotecznego jest poprawne wypełnienie „Testu zaliczeniowego” w wersji elektronicznej 

TEST online
jest dostępny tylko na komputerach
znajdujących się na terenie
Biblioteki Wydziałowej
(wejście przez ikonkę na pulpicie ekranu)