TRI-BIO-CHEM

Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM
„Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia”;
finansowane przez NCBiR w ramach unijnego projektu POWER 3.2:

www.tribiochem.pl

 

Kontakt:
Sekcja Studiów Doktoranckich
Marianna Zapała
pok. 208
tel.: (22) 55-26-215
email: zapala@chem.uw.edu.pl