Rekrutacja

REKRUTACJA NA EDYCJĘ 2017/2018 ZAKOŃCZONA!

REKRUTACJA na Studia Podyplomowe w zakresie Metrologii Chemicznej prowadzona jest poprzez system IRK – https://www.irk.podyplomowe.uw.edu.pl/pl/

Wymagane dokumenty:

  • podanie wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydata/tkę
  • formularz z danymi osobowymi (formularz w formacie MS Word)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów (licencjackich, inżynierskich, magisterskich)
  • ksero dowodu osobistego
  • 1 fotografia

Po przejściu elektronicznej kwalifikacji w systemie IRK ww. dokumenty należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) na adres:
Studium Podyplomowe Metrologii Chemicznej (pok. 208)
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. L. Pasteura 1, 02-093 Warszawa

Limit miejsc: 80

Sylwetka kandydata: kandydat powinien być zawodowo związany z pomiarami chemicznymi lub/i z ich interpretacją.

Przebieg rekrutacji: rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają pisemne potwierdzenie ze szczegółami organizacyjnymi. Ostatecznym warunkiem przyjęcia jest wniesienie opłaty czesnego przed terminem rozpoczęcia studiów.

Konto do wpłat:  49 1160 2202 0000 0000 6084 9283 Bank Millennium S.A. tytułem: Dla Wydziału Chemii: Studia Podyplomowe w zakresie Metrologii Chemicznej – opłata za czesne

Opłata: 4 000,00 PLN.

Kontakt: Marzena Cieślak, tel. 693 830 110, e-mail: metrologia@chem.uw.edu.pl

Więcej informacji