Plan zajęć-rok akademicki 2019/2020

Studia I stopnia

  • Chemia

Rok I (semestr 1) | Rok II (semestr 3) | Rok III (semestr 5)

Aktualizacja po terminie wyrejestrowań: Rok I (semestr 1)-aktualne | Rok II (semestr 3)-aktualne | Rok III (semestr 5)-aktualne

  • Chemiczna Analiza Instrumentalna/ZMITP

Rok I (semestr 1) | Rok II (semestr 3) | Rok III (semestr 5)

  • Energetyka i chemia jądrowa

Rok I (semestr 1) | Rok II (semestr 3)Rok III (semestr 5)

  • Chemia medyczna

Rok I (semestr 1) | Rok II (semestr 3)

 

Studia II stopnia

  • Chemia

Rok I (semestr 1M) | Rok II (semestr 3M)

Aktualizacja po terminie wyrejestrowań: Rok I (semestr 1M)-aktualne | Rok II (semestr 3M)-aktualne

  • Chemistry

 

  • Energetyka i chemia jądrowa

Rok I (semestr 1M) | Rok II (semestr 3M)