Plan zajęć-rok akademicki 2018/2019

Studia I stopnia

  • Chemia

Rok I (semestr 1)Rok II (semestr 3) | Rok III (semestr 5)

Rok I (semestr 2) | Rok II (semestr 4) | Rok III (semestr 6)

  • Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe

Rok I (semestr 1) | Rok II (semestr 3) | Rok III (semestr 5)

Rok I (semestr 2) | Rok II (semestr 4)Rok III (semestr 6)

  • Energetyka i chemia jądrowa

Rok I (semestr 1) | Rok II (semestr 3) | Rok III (semestr 5)

Rok I (semestr 2) | Rok II (semestr 4)Rok III (semestr 6)

  • Chemia medyczna

Rok I (semestr 1)

Rok I (semestr 2)

 

Studia II stopnia

  • Chemia

Rok I (semestr 1M) | Rok II (semestr 3M)

Rok I i II (semestr 2M i 4M)

  • Chemistry

 

  • Energetyka i chemia jądrowa

Rok I (semestr 1M)Rok II (semestr 3M)