MISMaP

Minima programowe (Pliki MS Word)

Egzamin dyplomowy

Praca licencjacka (Pliki MS Word lub PDF)

Praca magisterska (Pliki MS Word)

 

Koordynatorem studentów MISMaP na WCh jest dr Agata Kowalczyk (tel.: 22 5526 361; e-mail: akowalczyk@chem.uw.edu.pl)