Perspektywy

Absolwenci kierunku Chemia Medyczna będą przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych w branży chemicznej, biomedycznej, farmaceutycznej, spożywczej czy kosmetycznej. Zrozumienie procesów chemicznych, istotnych dla funkcjonowania organizmu człowieka, razem z nabytą wiedzą techniczną oraz umiejętnością obsługi nowoczesnej aparatury badawczej umożliwi samodzielne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, co jest szczególnie istotne na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Chemia medyczna umożliwi podjęcie studiów II stopnia na tym samym kierunku (planowane jest uruchomienie na WCh UW w najbliższym czasie również studiów magisterskich), na kierunku Chemia lub kierunkach pokrewnych.