Chemia Medyczna (inż.)

Od roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Chemii UW zostaje uruchomiony nowy kierunek studiów I stopnia – Chemia Medyczna.

Przygotowany program studiów, obejmujący przedmioty dedykowane tylko temu kierunkowi, będzie realizowany przy współpracy
z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Studia zostały przewidziane na 7 semestrów, a ich ukończenie wiąże się z uzyskaniem tytułu zawodowego Inżynier.

Informacje dotyczące rekrutacji 2020/2021

Organizacja roku akademickiego

Plan zajęć