Chemia Medyczna (inż.)

Od roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Chemii UW zostaje uruchomiony nowy kierunek studiów I stopnia – Chemia Medyczna.

Przygotowany program studiów, obejmujący przedmioty dedykowane tylko temu kierunkowi, będzie realizowany przy współpracy
z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Studia zostały przewidziane na 7 semestrów, a ich ukończenie wiąże się z uzyskaniem tytułu zawodowego Inżynier.

Zasady rekrutacji 2021/2022

Organizacja roku akademickiego

Plan zajęć

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2020/2021: I rok (semestr 2) | II rok (semestr 4) | III rok (semestr 6)