Wolontariat

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu: http://wolontariat.uw.edu.pl/

Koordynator ds. wolontariatu na Wydziale Chemii – dr hab. Paulina Dominiak, prof. UW (tel. 22 55 26 714)