Tomaszewska Katarzyna

Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Elektroanalizy Chemicznej
Centro Andaluz de Investigaciones Vitivinícolas
Universidad de Cádiz, Hiszpania

Ultra performance liquid chromatography for water-soluble vitamins analysis in foodstuff
Analiza witamin rozpuszczalnych w wodzie metodą ultrasprawnej chromatografii cieczowej

Katarzyna Tomaszewska

Promotorzy: Prof. Dr. D. Miguel Palma Lovillo, dr hab. Krzysztof Miecznikowski

Do witamin rozpuszczalnych w wodzie zaliczamy witaminę C  (kwas L-askorbinowy) oraz znacznie różniące się między sobą pod względem budowy chemicznej witaminy z grupy B (tiaminę, ryboflawinę, niacynę, kwas pantotenowy, pirydoksynę, biotynę, kwas foliowy, kobalaminę). Witaminy z grupy B odpowiadają w głównej mierze za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, natomiast witamina C, poza wspomaganiem układu odpornościowego, posiada m. in. właściwości przeciwutleniające oraz uczestniczy w procesie absorpcji żelaza.

Jedną z najczęściej stosowanych obecnie technik analitycznych służących do analizy witamin rozpuszczalnych w wodzie jest ultrasprawna chromatografia cieczowa (UPLC). Pozwala ona na jednoczesne oznaczanie wielu różnych form witamin w relatywnie krótkim przedziale czasu, gdzie pełna analiza trwa do 4 min, przy czym anality zostają rozdzielone w czasie nieprzekraczającym 2 min [1].

W przedstawionych badaniach przeprowadzone zostały pomiary przy użyciu chromatografii w układzie faz odwróconych, z wykorzystaniem elucji gradientowej, gdzie jako eluent zastosowana została mieszanina metanolu i 5 mmol/L roztworu KH2PO4. W przypadku oznaczania kwasu askorbinowego, który łatwo ulega utlenieniu do kwasu dehydroaskorbinowego, roztwory wzorcowe oraz próbki rzeczywiste stabilizowane były dodatkiem kwasu metafosforowego. Analizie poddane zostały próbki napojów owocowych oraz preparaty farmaceutyczne.

Literatura:
[1] Hampel D, York ER, Allen LH, J Chromatogr B Anal Technol Biomed Life Sci. 2012, 903, 7-13.