Sobczak Katarzyna

Zakład Chemii Organicznej
Pracownia Syntezy Organicznych Nanomateriałów i Biomolekuł

Katarzyna Sobczak

Promotor: dr Michał Wójcik

Tematyka pracy utajniona ze względu na wykorzystanie w patencie.