Sieredzińska Bianka

Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej
Pracownia Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej

Synteza asymetryczna w komputerowo wspomaganej syntezie totalnej

Bianka Sieredzińska

Promotor: dr Michał Chmielewski
Opiekun: prof. Bartosz Grzybowski, mgr inż. Tomasz Klucznik

Po ponad dekadzie od rozpoczęcia pracy nad pakietem obliczeniowym „Chematica” planowanie syntezy, również asymetrycznej jest w zasięgu możliwości programu. Z użyciem Chematici można zaplanować wieloetapową syntezę związku organicznego z uwzględnieniem: regiochemii, stereochemii, konieczności protekcji grup funkcyjnych, a także konfliktów reaktywności między grupami funkcyjnymi w projektowanych ścieżkach syntezy.

Podczas mojej prezentacji omówię zasadę działania programu Chematica. Oraz etap syntezy totalnej związku naturalnego – Takamonidyny, w którym konieczna jest synteza asymetryczna. Wykonanie zaplanowanej przez komputer, a realizowaną w laboratorium, syntezą totalną Takamonidyny, stanowi temat mojej pracy magisterskiej.

Literatura:
[1] Szymkuć S., Gajewska E., Klucznik T., Molga K., Dittwald. P., Startek M., Bajczyk M., Grzybowski B. A., Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 5904-5937