Polakiewicz Sylwia

Zakład Chemii Organicznej
Pracownia Syntezy Organicznych Nanomateriałów i Biomolekuł

Dynamiczne nanoukłady ciekłokrystaliczne, zbudowane z mezogenicznych ligandów trój- lub czteropierścieniowych, zmodyfikowanych fotoprzełączalną pochodną azobenzenu.

Sylwia Polakiewicz

Promotor: prof. dr hab. Józef Mieczkowski

Opiekun: dr Michał Wójcik

Zainteresowanie nanomateriałami sprawia, że mają one coraz więcej aplikacji i znalazły zastosowanie w różnorodnych dziedzinach nauki. Obecnie nanotechnologia jest wykorzystywana m.in. w farmacji,  elektronice, katalizie oraz przemyśle kosmetycznym. Nanocząstki zwykle łatwo i szybko ulegają rozkładowi. Jednak za pomocą manipulacji ich kształtem, rozmiarem bądź poprzez modyfikację powierzchni przez molekuły organiczne jesteśmy w stanie kontrolować ich właściwości.

W swojej pracy zajmuję się syntezą układów hybrydowych składających się z nanocząstek złota, pokrytych  ligandami (pro)mezogenicznymi. Do chwili obecnej odkryto już związki mające w swojej budowie 3 pierścienie aromatyczne i tworzące struktury ciekłokrystaliczne, które są zdolne do samoorganizowania się[1]. Jednakże poprzez zwiększenie długości liganda możemy modyfikować coraz większe nanocząstki. Celem moich badań jest synteza ligandów ciekłokrystalicznych zawierających 3 i/lub 4  pierścienie aromatyczne będące pochodnymi 4,4`-dihydroksybifenolu[1]. oraz 4,4`-dihydroksyazobenzenu. Dodatkowym atutem jest wykorzystanie w syntezie ligandów nowego łącznika jakim jest BrC10H20COOC10H20OH. Nadrzędnym celem badań jest modyfikacja zsyntezowanych układów hybrydowych za pomocą fotoprzełączalnej pochodnej 4,4’-dihydroksyazobenzenu.

Rys. 1 Schemat wymiany ligandów na powierzchni nanocząstek złota.

Literatura:
[1] W. Lewandowski, M. Wójcik, E. Górecka, ChemPhysChem 2014, 15, 1283–1295
[2] M. Wójcik, W. Lewandowski, J. Matraszek,J. Mieczkowski, J. Borysiuk, D. Pociecha, E. Górecka, Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 5167–5169