Piwowarczyk Sylwia

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Chromatografii i Analityki Środowiska

Badanie interakcji pomiędzy związkami polifenolowymi a witaminami z grupy B

Sylwia Piwowarczyk

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska
Opiekun dr Aleksandra Sentkowska

Naturalne antyoksydanty mogą wywierać korzystny wpływ na zdrowie. Interakcje między przeciwutleniaczami mogą znacząco zmienić ich działanie antyoksydacyjne. Zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za efekty mające wpływ na zdolności antyutleniające próbek jest kluczowe w projektowaniu suplementów diety i dodatków do żywności. Często w suplementach diety dodawane są substancje, takie jak biometale czy witaminy, które mają za zadanie polepszać efekt ich działania. Zbyt duże stężenie dodatków może spowodować odwrotne działanie do oczekiwanego. Dlatego też należy kontrolować odpowiedni stosunek wszystkich składników suplementów.

Celem badań było zbadanie interakcji między witaminami z grupy B a naparami czarnej i zielonej herbaty. Mieszaniny herbat i witamin sporządzono w kilku różnych stosunkach wagowych. Do określenia zdolności antyutleniających zastosowano dwie metody: metodę CUPRAC [1] i metodę z rodnikiem DPPH [2]. Rodzaj wzajemnego oddziaływania pomiędzy składnikami określono przy pomocy analizy izobolograficznej [3] i wskaźnika interakcji.

Stosując metodę CUPRAC można zaobserwować antagonistyczny charakter oddziaływań pomiędzy ekstraktami zielonej i czarnej herbaty a witaminami: B5 (kwas pantotenowy), B6 (pirydoksal) i B12 (kobalamina). W przypadku metody DPPHstosując parametr EC50 dla prawie każdego stosunku mieszaniny herbata – witamina z grupy B obserwuję się synergiczną interakcję pomiędzy tymi substancjami. W przypadku zastosowania innego wskaźnika określającego zdolność antyoksydacyjną w metodzie DPPH mieszaniny dwuskładnikowe charakteryzowały się antagonistycznym oddziaływaniem.

Literatura:
[1] R. Apak, M. Özyürek, Mechanism of antioxidant capacity assays and the CUPRAC (cupric ion reducing antioxidant capacity) assay, Microchimica Acta  2008, 160, 413-419.
[2]  V. Bondet, W. Brand-Williams, C. Berset,  Kinetics and mechanism of antioxidant activity using DPPH method, Lebensmittel-Wissenschaft and Technologie 1997, 30, 609-615.
[3] J. Enko, A. Gliszczyńska-Świgło, Influence of the interactions between tea (Camellia sinensis) extracts and ascorbic acid on their antioxidant activity: analysis with interaction indexes and isobolograms, Food Additives & Contaminants: Part A 2015, 32, 1234-42.