Marczyk Anna

Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej
Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej

Anna Marczyk

Promotor: Prof. dr hab. inż. Karol Grela
Opiekun: dr. Phillip Iain Jolly

Tematyka pracy objęta jest procedurą patentową