Kwaśniewska Dominika

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Pracownia Elektroanalizy Chemicznej

Elektrochemiczna i nieelektrochemiczna identyfikacja wybranych substancji psychoaktywnych.

Dominika Kwaśniewska

Promotor: dr hab. Krzysztof Miecznikowski

W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby nowych środków psychoaktywnych na rynku narkotykowym. Pomimo rozwoju bardzo zaawansowanych technik instrumentalnych w laboratoriach kryminalistycznych, testy barwne są nadal ważnym narzędziem do wstępnej identyfikacji substancji psychoaktywnych, ze względu na dużą mobilność, umożliwiającą ich zastosowanie w warunkach polowych. W literaturze możemy spotkać szereg odczynników chemicznych takich jak: odczynnik Marquisa, Liebermanna, Simona, które powszechnie wykorzystywane są do wstępnej i szybkiej identyfikacji najbardziej popularnych, nielegalnych substancji psychoaktywnych tj. kokaina, metamfetamina. Testy barwne (kroplowe) są testami chemicznymi polegającymi na reakcji substancji psychoaktywnej z odpowiednim odczynnikiem lub szeregiem odczynników, w celu uzyskania zmiany koloru próbki lub zastosowanego odczynnika. Popularność testów barwnych wynika z faktu, że są one zazwyczaj proste, szybkie, niedrogie i dość czułe. Ponadto, są łatwo dostępne i wymagają zastosowania minimalnej ilości odczynników, jak również odczynniki te umożliwiają stosowanie testów barwnych w terenie. Negatywny wynik takiego barwnego testu jest bardzo istotny z punktu widzenia natychmiastowego wykluczenia substancji psychoaktywnej lub grupy takich substancji, w zależności od przeprowadzanego testu.

Celem mojej pracy było zbadanie działania wybranych heteropolikwasów: kwasu fosfododekamolibdenowego i fosfododekawolframowego typu Keggina, jako odpowiednich odczynników barwnych, do wstępnej identyfikacji wybranych substancji psychotropowych. Heteropolikwasy te stosowane są jako roztwory zarówno w testach kroplowych jak i paskowych.

Ponadto, do identyfikacji wybranych substancji psychoaktywnych wykorzystałam metody elektrochemiczne: woltamperometrię cykliczną (CV) oraz woltamperometrię pulsową różnicową (DPV), wykonałam również pomiary UV-VIS oraz ATR-FTIR.

Przeprowadzone badania mogą przyczynić się do opracowania specyficznie działających, szybkich testów na mniej znane substancje psychoaktywne, nazywane popularnie dopalaczami. Dzięki tego rodzaju szybkim testom istnieje możliwość wykrycia w warunkach polowych substancji stwarzających zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a w przypadku metod elektrochemicznych na opracowanie alternatywnych metod ich identyfikacji.