Grześkiewicz Katarzyna

Zakład Chemii Organicznej
Pracownia Syntezy Nanomateriałów Organicznych i Biomolekuł

Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych promezogenicznych pochodnych 2,5-dipodstawionego tiofenu

Katarzyna Grześkiewicz

Promotor: dr Joanna Daria Matraszek

Stan ciekłokrystaliczny występuje na pograniczu dwóch stanów skupienia jakimi są izotropowa ciecz i krystaliczne ciało stałe. Charakterystyczna dla cieczy możliwość swobodnego przemieszczania się cząsteczek, czyli zdolność do płynięcia oraz uporządkowanie pozycyjne molekuł podobne do tego w kryształach czynią ciekłe kryształy bardzo obiecującym technologicznie materiałem.1 Właściwości ciekłych kryształów są uzależnione od typu molekuł, które je tworzą. Mogą być to związki prętopodobne, dyskopodobne oraz wygięte tzw. bananowe.

Bananopodobne molekuły jako pierwszy zsyntezował Vorländer w 1929 roku ale dopiero Matsunaga w 1993 roku udowodnił, że są one zdolne do tworzenia związków ciekłokrystalicznych.2 Zainteresowanie nimi szczególnie wzrosło po doniesieniach z 1996 roku o odkryciu właściwości (anty)ferroelektrycznych fazy bananowej.3

Celem mojej pracy badawczej jest synteza pochodnych 2,5-dipodstawionego tiofenu o wygiętym kształcie. Zaprojektowana molekuła będzie składać się ze sztywnego rdzenia i giętkich łańcuchów terminalnych (Rys.1) dzięki czemu powinna wykazywać właściwości ciekłokrystaliczne.

W celu otrzymania finalnych związków przeprowadzę szereg syntez opartych na reakcjach Suzuki, Wittiga i Hecka a następnie zbadam właściwości fizykochemiczne otrzymanych mezogenów.

Rys. 1 Struktura syntetyzowanych  związków

Literatura:
[1] Binnemans K., Ionic liquid crystals. Chem. Rev. 105, 4148–4204 (2005)
[2] Upadhyaya K.,  Gude V., Mohiuddin G., Nandiraju R. A new family of four-ring bent-core nematic liquid crystals with highly polar transverse and end groups, Beilstein J Org Chem. 9: 26–35 (2013)
[3] Niori T., Sekine T., Watanabe J.,  Furukawab T., Takezoeb H., Distinct ferroelectric smectic liquid crystals consisting of banana shaped achiral molecules, J. Mater. Chem., 1231–1233  (1996)