Gawor Andrzej

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej

Identyfikacja białek zawierających selen w próbkach tkanek zwierzęcych metodą nano-UHPLC-ESI-(Orbitrap) MS/MS

Andrzej Gawor

Promotorzy: prof. dr hab. Ewa Bulska, dr Anna Konopka

Selen jest niezbędnym mikroelementem do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Ze względu na zbliżone do siarki właściwości chemiczne może być składnikiem wielu białek. Związki selenu pełnią funkcje przeciwutleniające, zapobiegają powstawaniu nowotworów, wpływają na układ sercowo-naczyniowy oraz obniżają aktywność wirusów, w tym HIV. Odpowiednia dieta lub suplementacja związkami selenowymi pozwala na utrzymanie właściwego poziomu tego pierwiastka w organizmie.

Celem pracy jest identyfikacja białek zawierających selen w próbkach tkanek wątroby jagniąt. Paszę zwierząt wzbogacono w związki nieorganiczne selenu(VI) oraz w selen organiczny w postaci selenometioniny. Pobrane od zwierząt próbki zostały przygotowane do pomiaru proteomicznego z zastosowaniem strategii bottom-up. Analizę peptydów wykonano z wykorzystaniem ultrasprawnej chromatografii cieczowej, sprzężonej z wysokorozdzielczym spektrometrem mas (nano-UHPLC-ESI-(Orbitrap) MS/MS). Opierając się na dostępnych danych w bazie białkowej SwissProt, przy użyciu programu Mascot zidentyfikowano białka zawierające selen w postaci selenometioniny oraz selenocysteiny. Obecność selenu w znalezionych białkach potwierdzono manualnie analizując obwiednie izotopowe peptydów.