Gasik Joanna

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Chromatografii i Analityki Środowiska

Badania in vitro: stabilność wybranych kwasów fenolowych w obecności bakterii probiotycznych.

Joanna Gasik

Promotor: dr hab. Magdalena Biesaga
Opiekun: mgr Małgorzata Gwiazdoń
Współpraca: dr Dorota Korsak z Wydziału Biologii UW

Występujące w pokarmach pochodzenia roślinnego, kwasy fenolowe i ich estry wykazują korzystny wpływ na organizm człowieka. Należą do grupy, tzn. antyoksydantów, czyli związków zdolnych do neutralizacji wolnych rodników odpowiedzialnych za zjawisko stresu oksydacyjnego i związanych z nim wielu chorób [1]. W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się badaniu metabolizmu kwasów fenolowych i ich przyswajalności, co ma na celu określenie ich realnego wpływu na organizm. Stwierdzono, że głównym etapem ich przemian metabolicznych są reakcje prowadzone przez mikroflorę bakteryjną w okrężnicy [2][3].

Celem badań było sprawdzenie stabilności trzech kwasów fenolowych w obecności trzech różnych szczepów bakterii: Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus plantarum 299v i Lactobacillus reuteri DSH 17938, uzyskanych z handlowo dostępnych probiotyków. Badania zostały przeprowadzone metodą in-vitro. W tym celu wzorce kwasu chlorogenowego (kwasu 5-kawoilochinowego), kwasu kawowego i kwasu ferulowego inkubowano z hodowlami bakterii w warunkach mikroaerofilnych w 37°C.  Próbki pobierano co godzinę przez pierwsze 7 godzin doświadczenia lub między 15, a 20 godziną oraz po 24 godzinach. Analiza jakościowa i ilościowa wykonana została przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas. Otrzymane wyniki pokazały, że Lactobacillus rhamnosus  GG nie wykazuje aktywności wobec badanych związków. Lactobacillus plantarum 299v powoduje degradację kwasu kawowego i ferulowego odpowiednio do kwasu dihydrokawowego i dihydroferulowego. W przypadku kwasu kawowego zaobserwowano także inne produkty. Profile rozkładu analizowanych kwasów w czasie wykazały również, że kwas ferulowy jest bardziej stabilny, niż kwas kawowy. Lactobacillus plantarum 299v nie wykazuje aktywności wobec kwasu chlorogenowego. Lactobacillus reuteri DSH 17938 powoduje rozkład kwasu chlorogenowego do kwasu kawowego i kwasu chinowego, podczas gdy kwas kawowy i kwas ferulowy pozostają stabilne.

Przeprowadzone badania wykazały, że handlowo dostępne probiotyki mogą stanowić wartościowe źródło bakterii. Co więcej, uzyskane wyniki pokazują, że szybkość i stopień degradacji kwasów fenolowych są zależne od struktury związków oraz rodzaju szczepu bakteryjnego.

Literatura:
[1] Vacek J., Urlichová J., Klejdus B., Šimánek V., Analytical Methods, 2010, 2, 604
[2] Valdés L., Cuervo A., Salazar N., Ruas-Madiedo P., Gueimonde M., González S., Food & Function, 2015, 6, 2424
[3] Zhao Z., Moghadasian M., Phytochemistry Reviews, 2010, 9, 133