Fedorczyk Magdalena

Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej
Pracownia Technologii Organicznych Materiałów Funkcjonalizowanych

Synteza termo-wrażliwego kopolimeru blokowego PNIPAM-block-PS z zastosowaniem nowego dwufunkcyjnego inicjatora kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej ATRP

Magdalena Fedorczyk

Promotor: dr hab. Jan Romański
Opiekun: dr Elżbieta Megiel

Treść pracy magisterskiej utajona ze względu na zgłoszenie patentowe.