Dorant Sylwia

Zakład Chemii Fizycznej
Pracownia Elektrochemii

Sylwia Dorant

Promotor: dr hab. Maciej Mazur

Praca objęta procedurą patentową.