Dawid Anna

Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii
Pracownia Chemii Kwantowej

Dwie oddziałujące cząsteczki w jednowymiarowej pułapce harmonicznej

Anna Dawid

Promotor: prof. Grzegorz Chałasiński i dr Michał Tomza

W pracy badany jest system dwóch oddziałujących polarnych cząsteczek traktowanych jako kwantowe rotatory sztywne w jednowymiarowej pułapce harmonicznej. Cząsteczki oddziałują przez wielokanałowy potencjał kontaktowy wykazujący krótkozasięgową anizotropię oddziaływań międzymolekularnych w tym oddziaływanie dipol-dipol. Zbadany został też wpływ zewnętrznych pól elektrycznego i magnetycznego, wywołujących przesunięcia Starka i Zeemana rowibracyjnych stanów molekularnych. Energie i stany własne systemu zostały znalezione metodą dokładnej diagonalizacji. Omówiono szczegółowo znaczenie rotacyjnej struktury cząsteczek, ich anizotropowych oddziaływań, sprzężenia spin-rotacja, pola elektrycznego i magnetycznego, potencjału harmonicznej oraz przyrównano wyniki do układu dwóch rozróżnialnych atomów w pułapce harmonicznej.